افزایش دوچندان در احداث تاسیسات انتقال برق فارس

[ad_1]

به گزارش برق نیوز، عبدالعزیز کریمی  گفت: دراین مدت تعداد پست‌های انتقال از ۲۶ دستگاه در سال ۹۲ به ۳۵ دستگاه در سال جاری افزایش داشته که۶۲ .۳۴  درصد فزونی داشته است، همچنین تعداد ترانسفورماتور‌ها از ۵۰ دستگاه به ۸۰ دستگاه و قدرت آن از ۹ هزار و ۱۶۰ مگاولت آمپر به ۱۴ هزار و ۳۵۲ مگاولت آمپر رسید که نشانگر افزایش۶۸ . ۵۶ درصدی است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان فارس با اعلام ۹۹. ۶ درصد افزایش در احداث خطوط فوق توزیع ادامه داد: طول مدار این خطوط از ۶ هزار و ۵۹۸ کیلومتر در سال ۹۲ به هفت هزار و ۵۹ کیلومتر در سال جاری رسیده است، تعداد پست‌های فوق توزیع نیز در این مدت از ۱۳۲ دستگاه در سال ۹۲ با ۳۹. ۱۴ درصد فزونی به ۱۵۱ دستگاه در سال جاری رسیده است.

به گفته کریمی تعداد و قدرت ترانفسفورماتورهای توزیع نیز دراین مدت به ترتیب۵۵ .۱۰  درصد و ۵۱. ۱۲ درصد افزایش داشته است، تعداد این ترانفسورماتور‌ها از ۱۳۲ دستگاه به ۲۸۳ دستگاه و قدرت آن از ۶ هزار و ۳۸۷ مگاولت امپر به ۷ هزار و ۱۸۶ مگا ولت آمپر رسیده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان فارس گفت: افزایش۹۱ .۳  درصدی در طول مدار و خطوط منطقه و افزایش۷۲ .۱۷  درصدی تعداد کل پست‌های منطقه قابل ذکر است و در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶ طول مدار کل خطوط منطقه از ۱۰ هزار و ۶۱۸ کیلومتر به ۱۱ هزار و ۳۳ کیلومتر رسیده و تعداد کل پست‌های منطقه نیز از ۱۵۸ دستگاه به ۱۸۶ دستگاه افزایش یافته است.
کریمی همچنین به افزایش۶۳ .۱۸  درصدی تعداد کل ترانسفورماتورهای منطقه و افزایش ۳۸. ۵۳ درصدی قدرت کل ترانسفورماتور‌ها اشاره کرد و گفت: دراین مدت تعداد کل ترانسفورماتور‌ها از ۳۰۶ دستگاه به ۳۶۳ دستگاه و قدرت آن از ۱۵ هزار و ۵۴۷ مگاولت آمپر به ۲۱ هزار و ۵۳۸ مگاولت آمپر رسیده است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *