تعمیرات خطوط به روش خط گرم و بررسی زیانهای ناشی از خاموشی بر مصرف کنندگان

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: یکی از بزرگترین مشکلات شبکه‌های توزیع و انتقال ایجاد خاموشی (اعم از خواسته یا ناخواسته) در شبکه چه به صورت اتوماتیک می‌باشد.

ضربه به پیکره دولت و اقتصاد ملی، نارضایتی مشترکان صنعتی، خانگی و کشاورزی از اعمال خاموشی در شبکه و آسیب تجهیزات فشار قوی درهنگام قطع و وصل مجدد از جمله پی آمد‌های خاموشی است.

امروزه مهمترین هدف شرکتهای تولید برق تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگان با هزینه و سطح قابلیت اطمینان بهینه می‌باشد.
بنابراین وقفه در تولید صرفنظر از عامل ایجاد آن موجب کاهش سطح اطمینان سیستم می‌گردد. به جرات وبا اطمینان می‌توان گفت: تعمیرات به صورت گرم مناسبترین راه جهت کاهش خاموشی‌های شبکه و بالا بردن اطمینان و پایداری خط است. در این مقاله با توجه به زیانهای ناشی از خاموشی بر مصرف کنندگان، روش بهینه کردن سیستم با بهره جستن از تکنولوژی (HOTLINE) مورد بررسی قرار گرفت.

١ – مقدمه:
همواره یکی از بزرگترین معضلات شرکتهای برق، وقوع خاموشی در شبکه هاست. شکستگی یا ترک خوردگی مقره‌ها، شکستگی پایه، نشست کراس آرام، خرابی تجهیزات ایمنی مثل کات اوت‌ها، برق گیر‌ها و بسیاری موارد دیگر، دلایلی برای ایجاد خاموشی در شبکه‌ها هستند و علاوه بر تمام موارد فوق انجام مانورهای دوره‌ای جهت بررسی وضعیت خطوط و نیز ایجاد تغییرات در شبکه بر حسب موقعیت و شرایط خاص زیادی از خاموشی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
کمبود تولید نیروی برق به صورت مختلف نظیر: تغییرات فرکانس، افت ولتاژ، قطع بار و خاموشی کامل نمایان شده و از نظر اقتصادی بر مصرف کنندگان خساراتی را تحمیل می‌نماید که ساده‌ترین آن برآورد خسارات ناشی از قطع برق می‌باشد، به طور کلی خسارات خاموشی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

– خسارات مستقیم خاموشی به علت وقوع خاموشی.
– خسارات غیر مستقیم به علت احتمال وقوع خاموشی.

ما در این مقاله به نقش اساسی انجام تعمیرات با روش خط گرم در کم کردن میزان خاموشی و همچنین زیانهای ناشی ازخاموشی بر مصرف کنندگان می‌پردازیم.

٢ – بررسی خسارات مستقیم و غیر مستقیم خاموشی:

هزینه مستقیم و غیر مستقیم خاموشی در یک سطح خاص از قابلیت اطمینان تحت تاثیر میزان قابلیت انتظاری و واقعی قرارمی گیرد. این مسئله در دو حالت مجزا به شرح زیر قابل بررسی می‌باشد:
حالت اول: در این حالت مصرف کننده انتظار قابلیت اطمینان پایین را دارد. بنابراین سعی می‌نماید که فعالیتهای تولیدی خود را با سطح قابلیت اطمینان پایین تطبیق دهد یا منابع تولید انرژی جایگزین خریداری نماید تا خسارات مستقیم خاموشی را کاهش دهد. این نحوه برخورد منجر به خسارات غیر مستقیم خاموشی می‌گردد. هر چند که مجموع خسارات مستقیم و غیر مستقیم خاموشی بستگی به سطح قابلیت اطمینان واقعی سیستم دارد و اگر قابلیت اطمینان واقعی پایین باشد هزینه‌های مستقیم خاموشی علیرغم اقدامات پیشگیرانه مشترکین بالا خواهد بود و به این ترتیب مجموع هزینه خاموشی افزایش می‌یابد
لیکن چنانچه قابلیت اطمینان و اقعی بالا باشد، هزینه مستقیم خاموشی ناچیز خواهد بود و در مجموع هزینه خاموشی نسبت به حالت قبل که قابلیت اطمینان واقعی پایین می‌باشد کمتر می‌گردد.
حالت دوم: در این حالت مشترک انتظار قابلیت اطمینان بالائی را دارد لذا کمتر سعی می‌نمایند خود را با شرایط خاموشی تطبیق دهد. بنابراین هزینه غیر مستقیم خاموشی پایین خواهد بود ولی چنانچه قابلیت اطمینان واقعی پایین باشد مجموع خسارات خاموشی افزایش می‌یابد لیکن در حالت قابلیت اطمینان واقعی بالای سیستم این هزینه کاهش می‌یابد.
هزینه خاموشی با انتظار قابلیت اطمینان بالا
هزینه خاموشی با انتظار قابلیت اطمینان پایین
سطح واقعی قابلیت اطمینان سیستم هنگامی که فاصله بین قابلیت و اطمینان واقعی و انتظاری سیستم زیاد باشد میزان خسارات خاموشی بالا خواهد بود و همزمان با افزایش قابلیت اطمینان واقعی سیستم کاهش می‌یابد، مجموع خسارات خام وشی زمانی به حد اکثر می‌رسد که قابلیت اطمینان انتظاری بالا و قابلیت اطمینان واقعی پایین باشد و کمترین خسارات زمانی است که قابلیت اطمینان انتظاری و واقعی سیستم بالا باشد.

٣ – اهمیتHOTLINE

 

مگر اعمال خاموشی چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟ برای پاسخ به سوال فوق باید خسارات ناشی از خاموشی را در سه بعد کلی بررسی کرد تا اهمیت به اهمیت HOTLINE پی برد.
همان طور که می‌دانیم از سرمایه گذاری در صنعت برق به عنوان سرمایه گذاری کلان یاد شده که با توجه به سیاست‌های اخذ ده توسط دولت و وزارت نیرو انجام می‌شود.

 

تعمیرات خطوط به روش خط گرم و بررسی زیانهای ناشی از خاموشی بر مصرف کنندگان

 

با توجه به اینکه تنها راه برگشت سرمایه، فروش برق به مصرف کننده  است. پس اگر به هر دلیلی، خواسته یا ناخواسته خطوط انتقال یا توزیع قطع گردد و برقی به دست مصرف کننده نرسد، در حقیقت اولین ضرر متوجهپیکره دولت خواهد شد. اما ضرر بیشتر و بزرگتر متوجه اقتصاد ملی می‌شود، چرا که وزارت نیرو ناچار می‌شود کسری بودجه را کاهش اعتبارات برای طرح‌های جدید جبران نماید به این ترتیب تاریخ بهره برداری از طرح‌های جدید به تعویق می‌افتد.

مشترکین صنعتی نیز از اعمال خاموشی در شبکه نارضی و گله‌مند بوده و هستند و این نارضایتی عواقب جدی و خطرناکی مثل عدم اطمینان برای سرمایه گذاری جدید و یا عدم توسعه بخش‌ها را در پی داشته است که این موضوع نیز تاثیر منفی درایجاد اشتغال و میزان تولید واحدهای تولیدی داشته است.

خسارات ایجاد شده در اثر خاموشی را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:
١ – خسارات ناشی از کاهش تولید به علت تعطیل شدن خط تولید در اثر خاموشی
٢ – خسارات ناشی از ایجاد ضایعات در خط تولید در هنگام تولید محصولات
٣ – خسارات ناشی از بیکاری پرسنل تولید به هنگام خاموشی
٤ – خسارات ناشی از آسیب دیدگی تجهیزات کارخانجات به هنگام قطع و وصل برق

با توجه به موارد فوق اهمیت وجود شبکه پایدار برای صنایع کاملا مشهود است. این موضوع برای مشترکان کشاورزی نیزکاملا صدق می‌کند و همچنین مشترکان خانگی نیز در قبال پرداخت هزینه‌های برق انتظار وجود یک شبکه پایدار و بدون خاموشی را دارند و خلاصه آنکه وقوع خاموشی در شبکه باعث ایجاد نارضایتی برای کلیه مشترکان (صنعتی، کشاورزی و خانگی) ضررهای اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت.

یکی دیگر از مضرات خاموشی تاثیر جریانهای سوئچینگ در تجهیزات فشار قوی می‌باشد. با هر بار قطع و وصل بریکر‌ها، جریانهای شدیدی در شبکه جاری می‌شود که به طرز غیر قابل انکاری بروی تجهیزات اثر نا مطلوب داشته و باعث کاهش طول عمر و بعضًا خرابی تجهیزات فشار قوی می‌شود. همچنین استهلاک ناشی از هر بار قطع و وصل بریکر‌ها و تاثیرمستقیم آن بر روی روغن‌ها را نمی‌توان از نظر دور داشت. با توجه به هزینه سنگین تجهیزات فشار قوی، نگهداری صحیح وبهره برداری مناسب از آن‌ها دارای اهمیت خاصی است و یکی از بهترین راههای بهره برداری کاهش تعداد دفعات قطع و وصل می‌باشد.
با توجه به آن چه که گفته شد واضح است که خاموشی نتایج زیر را در پی خواهد داشت.
١ – عدم فروش برق (انرژی توزیع نشده) و در نتیجه ضربه به پیکره دولت، وزارت نیرو و اقتصاد ملی
٢ – عدم رضایت مشترکان
٣ – خسارات تجهیزات ناشی از جریان سویچینگ
حال سوال این است که برای کاهش خاموشی چه می‌توان کرد؟

 

خاموشی به دو صورت است:
١ – ناخواسته یا بدون برنامه ریزی
٢ – خواسته یا با برنامه ریزی
خاموشی‌های ناخواسته در اثر ایجاد فالت در شبکه ایجاد شده و خط به صورت اتوماتیک از مدار خارج می‌شود. وقوع اتصال کوتاه مثال بارزی برای این خاموشی هاست.
خاموشی‌های با برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات و مانورهای دوره‌ای بر روی خطوط صورت می‌پذیرد.

 

عمده‌ترین دلایل این خاموشی عبارت است از: شکستگی مقره‌ها، نشست کراس آرم، شک ستگی تیر و …. برای کاهش خاموشی بدون برنامه ریزی لازم است که گروههای بازرسی خط تشکیل شود و این گروه‌ها خطوط را مورد بررسی قرار داده و مشکلات خط را طی گزارش بر گروه عملیات خط ابلاغ کنند. سپس گروه عملیات به محل اعزام و اقدام به رفع مشکل می‌کنند. این مشکل می‌تواند شکستگی یا نشت یک مقره باشد که در صورت عدم تعویض به موقع باعث ایجاد خاموشی در شبکه می‌شود.

خاموشی‌های با برنامه ریزی را نیز می‌توان توسط هماهنگی با گروه عملیات خط گرم کاهش و حتی به صفر رساند.
مثًلا عملیات شجره زنی یکی از مواردیست که توسط کارگران خط گرم به سادگی انجام شده و مانع ایجاد خاموشی چندین ساعته در سیستم می‌گردد.
امروزه در کشورهای جهان، عملیات خط گرم به صورت امری متداول و عادی، در حال انجام است؛ و با این روش یا HOTLINE مانع از ایجاد ضررهای اقتصادی فراوان و نارضایتی مشترکان می‌گردند و با بهره گیری از تکنولوژی تعمیرات خط گرم، تعداد خاموشی‌ها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت، چرا که بسیاری از مانور‌ها و تعمیرات خطوط به صورت گرم قابل اجرا هستند.

عملیات خط گرم:
عملیات خط گرم به دو صورت انجام می‌شود:
١ – عملیات فرمان از دور
٢ – عملیات فرمان از نزدیک
در نوع اول همانگونه که از اسم آن پیداست سیم بان بدون این که از فاصله مجاز ایمنی نزدیکتر شودبا استفاده از ابزارهای قادر خواهد بود کلیه تعمیرات را انجام دهد.

 

عمده‌ترین این ابزار‌ها عبارتند از: سیم Controi Remote خاص به صورت Auxilary) بازوهای کمکی، (Line sticks) چوبهای رابط، (Tie sticks) چوبهای اصلی، (Wire tongs) گیر‌ها، (Platform Epxiglas Ladder) نردبان‌ها و سکوهای عایق، (Carrier Rural Strain) حامل‌های کششی، (Arms و …. (Cover up equipment) پوشش‌ها و کاورهای عایق روند کلی این نوع تعمیرات به این صورت است که سیم بان با استفاده از ابزارهای مخصوص سیم حامل جریان را از حوزه کار خود دور کرده و آن را در کناری مهار می‌کند.

سپس مقره، کراس آرام و یا هر آنچه را که لازم باشد مثل برق گیر، کات اوت و … را تعویض کرده و سپس سیم را به جای خود بر می‌گرداند.
بالائی داشته و، چون سیم بان حتی وارد حوزه میدان خط نیز نخواهد داشت، پس هیچ (Safety) این عملیات ضریب ایمنی خطری او را تهدید نمی‌کند.

اما در برخی موارد با حالت خاصی مواجه می‌شویم. مثلا اگر اشپیل در گوشتکوبی مقره زنگ زده باشد دیگر نمی‌توان به سادگی و از راه دور مقره را آزاد کرد. در این حالت نوع دوم عملیات یعنی فرمان از نزدیک انجام می‌شود. در این نوع ٢٠ سیم بان با استفاده از kv ٢٠ به بعد کاملا متفاوت است. در سطوح تا kv ٢٠ و از kv عملیات برای دو سطح ولتاژی تا دستکش‌ها و آرنج بند عایق، به خط نزدیک می‌شود. سیم بان باید ارتباط الکتریکی خود را نسبت به زمین قطع کند. این امر با قرار گرفتن در باکت کامیون مخصوص یا ایستادن بر روی سکوی عایق انجام می‌شود. در این حالت سیم بان می‌تواند به خط نزدیک شده و کلیه تعمیرات را انجام دهد.
٦٣ به بعد به صورت هم پتانسیل kv، اما در سطح ولتاژی بالاتر به این سادگی نمی‌باشد. عملیات فرمان از نزدیک از سطح را پوشیده و خود (barehand) سازی با شبکه انجام می‌شود. جهت این کار لازم است که سیم بان لباس مخصوص برهند را کاملا نسبت به زمین عایق نماید.
جنس لباس برهند از الیاف نقره می‌باشد. به این ترتیب لباس کاملا هادی بوده و، چون مقاومت آن بسیار کم است جریانهای شارژینگ از سطح لباس عبور کرده، و هیچ تاثیر بر بدن انسان نخواهد داشت. سیم بان با ایستادن برروی نردبانهای مخصوص، ارتباط خود را نسبت به زمین قطع کرده و نسبت به زمین ایزوله می‌شود. در نهایت سیم بان وارد حوزه خط شده و گیره مخصوص لباس را به سیم حامل جریان ولتاژ وصل می‌کند. در این حالت او با شبکه هم پتانسیل می‌شود.
چون از دو نقطه دارای یک پتانسیل هیچ جریانی عبور نمی‌کند، پس از بدن سیمبان نیز جریانی عبور نکرده و وی قادر به انجام تعمیرات در شبکه خواهد بود.

٤ – نتیجه گیری:

امروزه هیچ کس نمی‌تواند منکر اهمیت برق شود. جریان برق همان ند اکسیژن است که نبود آن باعث فلج شدن و از کارافتادن شریان‌ها اصل جامعه می‌شود. مسلما بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راه جهت ایجاد یک شبکه پایدار به دور از یک تکنولوژی جدید نیست، اما در کشور ما HOTLINE. است HOTLINE خاموشی‌های مکرر بهره گیری از تکنولوژی تازگی دارد. با توجه به روند روبه گسترش صنایع و نیاز حیاتی آن‌ها به برق، تعمیرات خط گرم و به تدریج جای خود را باز کرده و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فراگیر شدن آن خواهیم بود.
نیاز به مختصانی در این زمینه بازار کار و فرصت شغلی مناسبی برای مهندسان جوان به وجود خواهد آورد و با بالا رفتن اطمینان صاحبان صنایع در وجود یک شبکه پایدار و خوب جلب خواهد شد و شاهد
(System ability) توانایی سیستم افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات خواهیم بود.

[ad_2]

لینک منبع

بیشترین حجم معامله‌ها در نماد کم‌باری انجام شد

[ad_1]

به گزارش برق نیوز، بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در هر ۵ روز معاملاتی هفته گذشته (۲۴ تا ۲۸ تیر ماه) در بازار برق بورس انرژی، معامله انجام شد.

 

در این هفته، معاملات برق بین خریداران و فروشندگان در نمادهای کم باری روزانه و هفتگی معادل ۱۰۵ میلیون و ۴۵۸ هزار کیلووات ساعت برق با قیمت متوسط ۳۲۳ ریال بر کیلووات ساعت، در نماد بار پایه روزانه معادل ۲۲ میلیون و ۶۸۰ هزار کیلووات ساعت برق با قیمت متوسط ۳۷۲ ریال بر کیلووات ساعت، در نماد میان باری روزانه معادل ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق با قیمت متوسط ۳۷۲ ریال بر کیلوات ساعت و در نماد بار پیک روزانه معادل ۴ میلیون ۷۶۰ هزار کیلووات ساعت برق با قیمت ۴۰۰ ریال بر کیلوات ساعت بوده است.

بر این اساس ارزش معامله‌های انجام‌شده در این هفته بیش از ۵۵ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱۶۱ میلیون و ۱۹۸ هزار کیلووات ساعت بوده است که بیش از ۶۵ درصد حجم معاملات مربوط به نماد کم‌باری بوده است.

[ad_2]

لینک منبع

آشنایی با اصول اولیه نیروگاه گازی

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: نیروگاه گازی به نیروگاهی می‌گویند که بر مبنای سیکل گاز (سیکل برایتون) کارمی کند؛ و از سیکل‌های حرارتی می‌باشد، یعنی سیال عامل کار یک گاز است. (عامل انتقال و تبدیل انرژی گازی است، مثلا هوا)

 

 آشنایی با اصول اولیه نیروگاه گازی

درنیروگاه‌های بخار عامل انتقال بخارمایع می‌باشد.
نیروگاه گازی دارای توربین گازی است، یعنی با سیکل برایتون کارمی کند. ساختمان آن درمجموع ساده است:
۱. کمپرسور: وظیفه فشردن کردن هوا.
۲. اتاق احتراق: وظیفه سوزاندن سوخت درمحفظه.
۳. توربین: وظیفه گرداندن ژنراتور.
هوای فشرده کمپرسور وارد اتاق احتراق که دارای سوخت گازوئیل است می‌شود.
چون هوای فشرده شده گرم است و در اتاق احتراق سوخت آتش گرفته وهوا فشرده و داغ می‌شود.
هوای داغ فشرده کار همان بخارداغ فشرده توربین‌های بخار را انجام می‌دهد.

کمپرسور به کار رفته در نیروگاه‌های گازی شبیه توربین است، دارای رتوری است که بر روی این رتور پره متحرک است، هوا به حرکت درآمده و به پره‌های ساکنی برخورد کرده، در نتیجه جهت حرکت هوا عوض شده واین هوا بازبه پره‌های متحرک برخورد کرده واین سیکل ادامه دارد و در هر عمل  هوا فشرده تر می شود.

کمپرسور مصرف کننده عظیم انرژی است.

هوای فشرده گرم است. هوای فشرده کمپرسور وارد اتاق احتراق که دارای سوخت  گازوئیل است می‌شود.چون هوای فشرده شده گرم است ودراتاق احتراق سوخت آتش گرفته وهوافشرده و داغ می‌شود.

هوای داغ فشرده کارهمان بخارداغ فشرده توربین‌های بخار راانجام می‌دهد. هوای داغ فشرده را به توربین می‌دهیم؛ توربین دارای پره‌های متحرک وساکن است. پره‌های ثابت چسبیده به استاتور می‌باشد؛ پره‌های متحرک چسبیده به رتور می‌باشد.
حال ژنراتور را می توان به محور وصل کرده و از ترمینال‌های ژنراتور می‌توان برق گرفت؛ طول نیروگاه ممکن است به 20 متر است.

قدرت نیروگاه‌های گازی از 1MW وتا بالای 100 Mw نیز ساخته می‌شود.

نحوه راه اندازی واستارت نیروگاه چگونه است؟

درابتدا نیاز به یک عامل خارجی است تا توربین رابه سرعت ۳۰۰۰ دوربرساند.

 مزایای نیروگاه گازی:


۱. سادگی آن است -تمام آن روی یک شفت سوار است.
۲. ارزان است -، چون تجهیزات آن کم است. یکی از عواملی که برروی راندمان تأثیر می گذارد، این است که هوای ورودی چه دمایی دارد.

۳. سریع النصب است.

۴. کوچک است. درسکوهای نفتی که نیاز به برق زیادی می‌باشد بایدازنیروگاه گازی استفاده کرد، تاجای کمتری بگیرد.

۵. احتیاج به آب ندارد. (در سیکل اصلی نیروگاه نیاز به آب نیست)، اما درتجهیزات جنبی نیازبه آب است برای خنک کردن هیدروژن به کاررفته جهت سردکردن ژنراتور درسرعت‌های بالا.
۶. راه اندازی این نیروگاه سریع است.
۷. پرسنل کم.

زمانی نیروگاه گازی خاموش است که دراتاق احتراق سوخت نباشد.

یک نیروگاه بخار را بعد از راه اندازی نباید خاموش کرد.

اما نیروگاه گازی بدین صورت است که صبح می‌توان روشن کرد و آخرشب خاموش نمود.

 

نیروگاه گازی بسیار مناسب برای بار پیک است ونیروگاه بخاربرای بارپیک نامناسب است.

 

معایب نیروگاه گازی:

۱. آلودگی محیط زیست زیاد است.
۲. عمرآن کم است. (فرسودن توربین وکمرسور)
سوخت مازوت به علت آلودگی بیشتری که نسبت به سوخت گازوئیل دارد، کمتربه کارمی رود.
۳. استهلاک زیاداست. (پره توربین، پره کمپرسور)
۴. راندمان کم است. (مصرف سوخت آن زیاد است)؛ این نقیصه‌ای است که کشورهای اروپایی باآن مواجهند.

۵. امکان استفاده ازسوخت جامد فراهم نیست. (مانند زغال سنگ) چراکه بلافاصله پره‌های رتورپرازدود می‌شود.

دلایل راندمان پایین:

الف.) خروج دود بادمای زیاد
ب.) حدود ۳ / ۱ توان توربین صرف کمپرسور می‌شود.
بنابراین درنیروگاه گازی برای استفاده درازمدت اصلا جایزنیست چراکه هزینه مصرف سوخت گران است.
نیروگاه‌های گازی را اگر بخواهیم برای مدت طولانی استفاده کنیم، هزینه نیروگاه گازی بالا ست.
نیروگاه گازی را از جایی استفاده کنند که امکان بهره برداری زمان بهره برداری زیر ۲۰۰۰ ساعت باشد.
اگرزمان بهره برداری بالای ۲۰۰۰ ساعت باشد (رسال) نیروگاه بخار اگرزمان بهره برداری درسال بالای ۵۰۰۰ ساعت باشد، نیروگاه آبی استفاده می‌شود.

درکشورما برق عمده مصرفی برق خانگی است (۶۰ %) وحدود ۳۰ % برق صنعتی است. درنتیجه ۵۰ % نیروگاه‌های کشورباید هرشب روشن شود؛ بنابراین قسمت عمده برق تولیدی ماباید ازنوع نیروگاه گازی باشد.

نیروگاه گازی رابه دلیل ارزانی درکارخانجات نیز می‌توان به کاربرد. نیروگاه گازی را درنیروگاه اتمی نیزاستفاده می‌شود جهت سردکردن رآکتور به کارمی رود که درنتیجه هواداغ وفشرده می‌شود ودرنتیجه به نیروگاه گازی داده وبرق مصرفی نیروگاه اتمی راتأمین می‌کنند.

 

 

روش های افزایش نیروگاه گازی

درنیروگاه‌های گازی جهت افزایش راندمان روش هایی را اتخاذ می‌کنند.

1 – دود خروجی هوای ورودی به اتاق را گرم می‌کند. (سیکل پیچیده ترشده، اما راندمان بالا می‌رود.)
حالت اول: دودباهواب ورودی کمپرسورکناریکدیگرقرارداده دراین صورت راندمان تجهیزات به شدت افت می‌کند.
حالت دوم: باروش ذیل راندمان ۱ الی ۲ درصدقابل افزایش است؛ (هوای ورودی به اتاق احتراق گرم می‌شود)

2- استفاده از توربین‌های دو مرحله‌ای:

زیاد شدن راندمان مستلزم مخارج وصرف هزینه نیز می‌باشد.

3. استفاده از کمپرسور دومرحله‌ای هر چه دمای ورودی کمپرسور پایین ترباشد؛ راندمان بیشتراست.
بااین روش دمای ورودی کمپرسور به طورمصنوعی پایین نگه داشته می‌شود درمرحله L. p. به دلیل بالارفتن فشارهواگرم می‌شود که ازکولراستفاده می‌کنند؛ آب سرد برروی لوله فشارهوا ریخته وهواخنک کرده آب گرم می‌شود وخارج می‌شود.

بالاترین راندمان چیزیث درحدود ۳۵ % است که نیروگاه دارای کمپرسور دومرحله‌ای توربین دومرحله‌ای وپیش گرم کن می‌باشد.

نیروگاه گازی به این معنا نیست که سوخت آن گاز است، بلکه توربین آن گازی است وسوخت آن مایع است یا گازوئیل است که اکثرا گازوئیل است.
درکشورما به دلیل زیادبودن سوخت گازوئیل، نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل به کار میرودومرسوم است، اما درکشورهای اروپایی به دلیل زیادبودن سوخت جامد، نیروگاه گازی به نحو دیگری طراحی شده که باسوخت جامد کارمی کند، به این نیروگاه‌ها، نیروگاه گازی سیکل بسته می‌گویند.

هوای داغ ناشی ازاحتراق راداخل گرم کن می‌چرخانیم وبعد هوارابیرون می‌فرستیم.
ملاحظه می‌شودکه هوای داغ ناشی از احتراق داخل توربین می‌شود. لذامی توان ازسوخت جامد استفاده کردکه این نوع ساده‌ترین نوع نیروگاه گازی سیکل بسته می‌باشد.

می‌توان سیکل فوق راکامل ترکرد. اگرهوای ورودی به کمپرسورتصفیه شده باشد، پره‌های توربین دارای عمرزیادی خواهدبود. مشکل ایجاد این است که هوای خارج شده از توربین به دلیل تصفیه بودن بایداستفاده شود، پس هواس خروجی ازتوربین رااستفاده می‌کنیم، اما این هوا داغ است وگاز وارد کمپرسور شود راندمان افت می‌کند؛ لذااز کولراستفاده می‌کنیم وهواراسرد می‌کنند.
در نیروگاه گازی هرچه هوای ورودی به کمپرسور سردتر باشد، راندمان افزایش می‌یابد؛ لذا نیروگاه‌های گازی درزمستان راندمان بهتری دارند.

مزایای نیروگاه‌های گازی سیکل بسته:
۱. امکان استفاده ازسوخت جامد فراهم می‌شود.
۲. عمرزیاد (خوردگی پره‌ها کم است)
۳. چون سیکل بسته است، لذاضرورت نداردکه فشارهوای خروجی توربین ۱ Atm باشد، پس می‌توان سطح کارفشار هوارابالا برد، به جای ۱ Atm از ۱۰ Atm که، چون هوای فشرده ترشده، جای کمتری گرفته وحجم کمپرسور وتوربین درنهایت کوچک ترمی شود.

معایب نیروگاه‌های گازی سیکل بسته:
۱. راندمان درمقایسه باسیکل بازکمتر است. ۴ الی ۵ درصد راندمان کاهش می‌یابد.
۲. هزینه زیاداست.

درسوخت مایع نیروگاه‌های گازی سیکل بسته، اجازه داریم توربین را دو قسمتی بسازیم.
کمپرسور هوا را گرفته وداخل اتاق احتراق می‌سوزاند، هوای خروجی آن را وارد گرم کن می‌کنیم که خود گرم کن یک سیکل بسته را تشکیل می‌دهد.

توربین کمکی قدرت لازم ازژنراتور کوچک درقسمت توربین کمکی به کاربرد.

درنیروگاه گازی سیکل باز دارای معایب زیراست:
قدرت کمپرسور خیلی ازانرژی توربین رامی گیرد وهمچنین دود خروجی داغ است300 درجه سلسیوس. درنتیجه سوخت ایجاد شده به هدرمی رود؛ لذا راندمان کاهش می‌یابد.


استفاده از نیروگاه سیکل ترکیبی (نیروگاه گازی درکنار نیروگاه بخار)

هوای گرم خروجی از توربین را با اضافه کردن اکسیژن به آن به طرف بویل نیروگاه بخار برده می‌شود. راندمان این قبیل نیروگاه‌ها ۵۰ % می‌باشد.

[ad_2]

لینک منبع

چیت چیان: کمبود منابع مالی چالش بزرگ صنعت برق است

[ad_1]

به گزارش برق نیوز، حمید چیت چیان گفت: ظرفیت‌های بسیار بالایی در صنعت آب و برق وجود دارد و این دو صنعت کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد، اما با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند.
وی بزرگترین نعمت در این دو صنعت را برخورداری از مدیران ارزشمند و توانمند دانست و گفت: در ۱۵ سال اخیر اقلیم خشکسالی بسیار نگران کننده‌ای را تجربه کرده ایم.

 

چیت چیان تاکید کرد: هزینه هایی که این دو صنعت برای ارائه خدمات می‌کند بسیار بیشتر از درآمدی است که از فروش این خدمات حاصل می‌شود و سال‌های زیادی است که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ دائماً منابع وزارت نیرو در قیاس با خدماتی که ارائه می‌دهد محدودتر می‌شود و این یک چالش اقتصادی است.

وی گفت: در سالیان گذشته برغم مشکلات زیادی که صنعت آب و برق با آن مواجه بوده کیفیت و کمیت خدمات به مردم کاهش پیدا نکرده بلکه هر آن این کیفیت و کمیت ارتقاء یافته است به طور مثال در ۴ سال گذشته ما بیش از ۴ و نیم مشترک جدید برق و ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار مشترک جدید آب جذب کردیم.

 

چیت چیان تاکید کرد: میزان خاموشی‌ها بسیار نسبت به ۴ سال گذشته کاهش یافته و از طرفی میزان قطعی آب نیز کاهش قابل توجهی دارد گرچه حوادث پیش می‌آید.

 

وی افزود: میزان بسیار زیادی بدهی به شرکت‌های خصوصی که برق تولید می‌کنند و در اختیار شبکه قرار می‌دهند و ما به مشترکین خود می‌فروشیم، داریم و به این شرکت‌ها.شرکت‌های خصوصی، سازندگان تجهیزات نیروگاهی مانند پست ها، کابل ها، دکل ها، انواع تابلوهای برق، لوله و اتصالات و تصفیه خانه‌ها و همچنین شرکت هایی که پیمانکاری انجام می‌دهند، بدهکاریم.

چیت چیان افزود: علاوه بر درآمدهایی که صرف هزینه‌های صنعت آب و برق شد از روش‌های دیگری هم مانند اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، اوراق مشارکت و انواع مکانیزم‌های مالی توانستیم این مشکلات را پوشش دهیم.

وی تاکید کرد: بهره وری صنعت آب و برق را با کاهش هزینه‌ها ارتقاء دادیم به طور مثال میزان تلفات شبکه توزیع برق از ۱۵ و ۲ دهم درصد به ۱۰ و ۷ دهم درصد رسید یعنی ۴ و نیم درصد کمتر شد که این موضوع به اقتصاد صنعت کمک کرده و هزینه‌ها را کاهش داده است.

چیت چیان افزود: از نیروگاه‌های موجود توانستیم ۹۴۰ مگاوات برق بیشتر تولید کنیم و توانستیم از نیروگاه‌های داخلی بیشتر استفاده کنیم و واردات را کاهش دهیم که این نیز موجب کاهش هزینه‌ها شده است.

وزیر نیرو گفت: از طرق مختلف توانستیم فاصله بین درآمد و هزینه را کاهش دهیم، اما هنوز راه زیادی تا تعادل منطقی باقی مانده که مهمترین آن اصلاح نظام قیمت و تعرفه‌های منطقی است.

چیت چیان در پاسخ به این سوال که آیا اجرا نشدن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها برای صنعت آب و برق یک چالش به حساب می‌آید، افزود: بله، هدف قانونگذار از تصویب هدفمندی یارانه‌ها این بود که قیمت‌ها به سطح معقولی برسد که بنگاه‌های عرضه کننده این خدمات بتوانند هزینه‌ها را از مردم دریافت کنند و در برابر آن دولت نیز هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد تا افزایش قیمت را جبران کند.

وی گفت:، اما یارانه‌ها به مردم داده شد و در همان سال ۸۹ قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب مقداری افزایش یافت در حالی که قانونگذار حکم کرده بود این قیمت‌ها بتدریج تا پایان ۵ سال افزایش یابد و به قیمت‌های واقعی برسد که چنین نشد، سال به سال هزینه‌های صنعت افزایش پیدا کرد و، چون حقوق‌ها افزایش یافت قیمت‌ها تحت تأثیر تورم افزایش یافت، اما درآمد‌ها ثابت ماند و شکاف زیادی بین درآمد و هزینه بوجود آمد.

[ad_2]

لینک منبع

عوامل موثر در تعیین ظرفیت پست های برق

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: اصولا” ظرفیت یک پست تابع نتایج حاصل از برآورد بار در یک منطقه، حساسیت و نوع بار، امکانات و ظرفیت‌های موجود، شرایط دستیابی شبکه بهینه از نظر اقتصادی و فنی و توسعه آینده می‌باشد. به منظور دستیابی به معیارهای مشخصی در رابطه با انتخاب ظرفیت پست و انتخاب ظرفیت‌های مناسب به شرح مختصری از موارد فوق پرداخته می‌شود:

– برآورد بار در مناطق مختلف صرف نظر از نوع بار که مسکونی، تجاری، صنعتی و یا کشاورزی باشد، مقادیر بسیار متفاوتی را به دست می‌دهد.

 

به عنوان مثال در مناطق مسکونی با توجه به بافت جوامع مختلف در کشور ما، تراکم بار، حداقل در چهار گروه قابل تقسیم بندی می‌باشد.

 

گروه اول: گروه اول متشکل از شهرهای بزرگ که از تراکم بسیار بالایی برخوردار می‌باشند.

گروه دوم: گروه دوم شامل شهرهای نسبتا” بزرگ با جمعیت حدود یکصد هزار نفر که تراکم زیادی دارا می‌باشند.

گروه سوم:گروه سوم شهرهای معمولی و روستایی با تراکم متوسط

گروه چهارم: مناطق روستایی با تراکم بار کم.

این تقسیم بندی در مورد تراکم بار تقریبا” در مورد انواع مختلف مصرف کننده عمومیت داشته و قابل تعمیم می‌باشد.

– عامل دیگری که در تعیین ظرفیت پست مؤثر می‌باشد، حساسیت و نوع بار می‌باشد.

این موضوع در تعیین میزان قدرت ذخیره ورزرو ترانس‌ها مؤثر بوده به طوری که در یک پست با دو ترانس بعضا” صد درصد قدرت ذخیره در نظر گرفته می‌شود و یا از سه ترانس یک ترانس به عنوان رزرو منظور می‌شود و بالعکس در مواردی با توجه به نوع بار و عدم حساسیت آن و همین طور مسائل دیگر باعث می‌شود که با انتخاب تنها یک ترانس هیچ گونه قدرت ذخیره در نظر گرفته نشود. به هر حال در مواردی که برای یک پست قدرت ذخیره منظور می‌شود، پیشنهاد این است که این قدرت ذخیره با این فرض که در مواقع اضطراری حداقل ۲۰ درصد قدرت پست قابل تأمین از سایر منابع می‌باشد، طراحی به عمل آید.

– از جمله عوامل دیگر در تعیین ظرفیت پست امکانات و ظرفیت‌های موجود می‌باشد.

– دیگر عامل مؤثر در تعیین ظرفیت پست، محدودیت‌های لازم جهت بهینه‌سازی شبکه از نظر فنی و اقتصادی می‌باشد.

توضیح مطلب این گونه است که معمولا” در طراحی شبکه اعم از انتقال و یا فوق توزیع، آلترناتیوهای متعدد که طبیعتا” تعداد و ظرفیت پست‌ها در آن‌ها متفاوت است در نظر گرفته می‌شود و سپس با توجه به استاندارد‌ها و معیارهای موجود جهت ظرفیت خطوط ارتباطی و افت ولتاژ‌ها یک محاسبه فنی و اقتصادی که در محاسبه اقتصادی هزینه پست‌ها، خطوط و تلفات مورد توجه قرار می‌گیرند به عمل می‌آید.

 

راه‌حلی که از نظر فنی مورد قبول باشد و حداقل هزینه را به همراه داشته باشد به مقدار زیادی تعیین کننده ظرفیت پست‌ها خواهد بود.

– و نهایتا” توجه به توسعه آتی پست و ظرفیت نهایی آن که بستگی به رشد بار منطقه دارد در تعیین ظرفیت پست مؤثر می‌باشد، به گونه‌ای که تبدیل ظرفیت فعلی به ظرفیت نهایی حداقل هزینه و تغییرات را به همراه داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع

فلیکر چیست؟

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: فلیکر در حقیقت یک احساس شخصی از کم و زیاد شدن میزان روشنایی است که به صورت سوسوزدن نور لامپهای رشته‌ای ظاهر می‌شود.

 

هر پدیده‌ای که باعث تغییرات مقدار موثر ولتاژ منبع تغذیه می‌شود به عنوان عامل ایجاد‌کننده فلیکر شناخته می‌شود.

 

سوئیچ کردن بارهای مختلف می‌تواند باعث به وجود آمدن پدیده فوق شود، زیرا عموماً جریان هجومی در ملاحظه راه‌اندازی (سوئیچ کردن) از جریان حالت دائمی بیشتر است. راه‌اندازی موتور‌ها یکی از منابع معمول و اصلی ایجاد فلیکر در شبکه‌ها است.

این دسته‌بندی کلی از موتور‌ها شامل انواع فنها، پمپها، کمپرسورها، دستگاههای تهویه مطبوع، یخچال ها، آسانسور‌ها و … است. همچنین بارهایی که به صورت متناوب کار می‌کنند مانند دستگاههای جوش قوسی یا نقطه‌ای، کوره‌های قوسی یا القایی باعث تغییرات ناگهانی در ولتاژ تغذیه شده و در نتیجه باعث ایجاد فلیکر می‌شوند.

 

از منابع دیگر ایجاد کننده فلیکر می‌توان به سوئیچ کردن خازنهای تصحیح ضریب قدرت در شبکه اشاره کرد.

[ad_2]

لینک منبع

دلیل تشخیص ندادن خط پارگی توسط رله‌های دیستانس معمولی

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: اگر به هنگام خط پارگی (Open Circuit) اتصالی رخ ندهد، (مثلاً فاز پاره شده در هوا معلق بماند) رله این وضعیت را مشابه یک امپدانس بی نهایت (برای فاز مربوطه) می‌بیند و بنابراین عملکردی نخواهد داشت.

 

به عبارت دیگر، این حالت برای رله، به منزله یک اتصالی در بی‌نهایت است که امپدانس بسیار بزرگی دارد و از محدوده تنظیمات زون‌های رله خارج است.

برای عکس‌العمل در مقابل چنین مواردی لازم است که از رله مؤلفه منفی استفاده شود.

 

در رله‌های جدید، چنین واحدی وجود دارد و بنابراین سیستم‌های حفاظتی جدید در برابر خط پارگی‌ها نیز بدون عکس‌العمل نمی‌مانند.

[ad_2]

لینک منبع

بهره‌برداری از نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی در گیلان

[ad_1]

به‌گزارش  برق نیوز، عظیم بلبل آبادی  مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه رویکرد عمده و اساسی شرکت برق منطقه‌ای گیلان در سال ۹۶ که پایه گذاری و به شدت مورد توجه قرار گرفته و کلید خورده است موضوع به‌کارگیری از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی است، افزود: استان گیلان در تولید انرژی الکتریکی به وسیله توربین‌های بادی، با پتانسیل انرژی بادی بیش از ۳۰۰۰ مگاوات، دارای جذابیت‌های مختلفی است که با توجه به مسائلی که در ارتباط با سیاست‌های خارجی کشور اتفاق افتاده است، خوشبختانه بحث سرمایه‌گذاری در این زمینه از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و همچنین سرمایه گذاری داخلی با شرایط خوبی رو به رو است.

بلبل آبادی درخصوص سیاستگذاری شرکت برق منطقه‌ای گیلان در رابطه با انرژی‌های تجدید پذیر بیان داشت: استان گیلان با پتانسیل خوب انرژی بادی شرایط مناسبی برای امکان احداث نیروگاه بادی درمنطقه منجیل را داراست.

وی ادامه داد: شرکت برق منطقه‌ای گیلان برنامه‌های خوبی برای فعال کردن این ظرفیت دارد. در این زمینه مذاکرات خوبی برای احداث حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه بادی داشته‌ایم که انشاء ا… شاهد به بار نشستن حداقل ۲۰۰ مگاوات آن در سال جاری خواهیم بود.

بلبل آبادی در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش رو برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی بیان داشت: کمبود زمین‌های بلااستفاده در استان گیلان از جمله عامل بازدارنده در احداث نیروگاه‌های خورشیدی وبادی است که این مشکل با همت مسئولین ارشد حاکمیتی استان و سازمان‌های درگیر در این رابطه قابل حل است.

[ad_2]

لینک منبع

بهره‌برداری از پروژه‌های ۱۳۱۰ میلیاردی برق منطقه‌ای کرمان

[ad_1]

به‌گزارش برق نیوز، طی هفته آینده با حضور مسئولان ارشد کشوری در استان کرمان، ۴ پروژه پست انتقال و فوق توزیع و ۵ پروژه خط انتقال و فوق توزیع جمعا با اعتبار ۱۳۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

این پروژه‌ها در نقاط مختلف استان از جمله کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان قرار دارند.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها موجبات افزایش پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع، اصلاح ولتاژ مناطق و برق مطمئن فراهم می‌شود؛ بنابراین گزارش همچنین پروژه احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی زرند نیز کلنگ‌زنی خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

اخذ گواهینامه ISMS توسط نیروگاه بیستون

[ad_1]

به گزارش برق نیوز، در این جلسه نیروگاه بیستون به عنوان اولین شرکت زیر مجموعه صنعت برق که موفق به اخذ این گواهینامه شده است معرفی شدو به بیان اهمیت حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری پرداخته شد.

 

در این جلسه مسعود میرزاعسگری مدیر عامل نیروگاه بیستون ضمن معرفی این نیروگاه و خط مشی آن، به نقش کلیدی مجموعه در پایداری شبکه برق غرب کشور اشاره کرد و به بیان اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و به تبع آن امنیت فناوری اطلاعات پرداخت.

 

در پایان جلسه جانشین مرکز مدیریت راهبردی افتا بیان داشت:انتظار می‌رود علاوه بر حوزه فناوری اطلاعات به برقراری امنیت در محیط‌های صنعتی و سیستم‌های کنترلی نیز پرداخته شود. وی افزود:امیدواریم این نیروگاه به عنوان پیشگام در این حوزه بتواند تجربیات موفق خود را به سایر زیرساخت‌های مشابه انتقال دهد. لازم به ذکر است گواهینامه مذکور یک استاندارد بین‌المللی در جهت تقویت زیرساخت‌های امنیت فناوری اطلاعات است.

[ad_2]

لینک منبع