آزمایش عایقی پستهای گازی 400kv

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: پست‌های گازی پس از نصب باید تحت آزمایش عایقی قرار گیرند. برای این منظور از ولتاژ متناوب، ولتاژضربه و یا ولتاژ کلیدزنی نوسانی استفاده می‌شود. با توجه به ولتاژ بالای لازم برای آزمایش، نیاز به حمل تجهیزات نسبتاً پیچیده و سنگین به محل می‌باشد.

در پستهای گازی  400 کیلوولت عملیات شکل گیری و آزمایش عایقی نهایی با ولتاژ 515 کیلوولت متناوب با کمک ترانسفورماتورهای کاسکاد دو پله با جریانی در حدود 1.9 آمپر، یعنی توانی در حدود یک مگاولت آمپرانجام می‌گیرد.
در این مقاله ضمن بحث درزمینه روش‌های آزمایش، مراحل انجام آزمایش عایقی پست‌های گازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

آزمایش عایقی پستهای گازی 400kv 

پستهای گازی بر‌ای ولتاژهای مختلف به منظور انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی با توجه به حجم کم و عدم مشکل آلودگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
یکی از مسائل پست ها‌ی گاز‌ی آزمایش عایقی آن‌ها درمحل نصب و پس از تکمیل پست می‌باشد. در حمل قسمت‌های مختلف پست به محل و نصب آن‌ها و برقرار‌ی اتصالات، ممکن است خطا‌هایی پیش بیاید که کارکرد سالم و طولانی پست را تحت تاثیر قرار دهد.

 

البته در کارخانه سازنده کلیه قطعات عایقی، تحت آزمایش قرار می‌گیرند، ولی ممکن است در طول حمل و در مراحل نصب اشکالی پیش آمده باشد. برای مثال ترک ها‌ی موئی، ممکن است در طول حمل و یا در مراحل نصب در عایق ایجاد گردد. همچنین قطعات ریز (براده) از جنس هادی و یا عایق می‌تواند در داخل لوله‌ها (باس داکت) باقی بماند. این ذرات بر اثر اعمال ولتاژ و به دلیل نیرو ها‌ی الکترواستاتیکی حرکت می‌کنند و می‌توانند ایجاد مشکل نمایند.
حساس‌ترین قسمت، عایق‌ها می‌باشند که فاصله بین هادی وسط (باس بار) و لوله خارجی (باس داکت) را حفظ‌ می‌کنند. ذرات و براده ها‌ی آزاد در مسیر حرکت، جذب میدان شدیدتر می‌شوند و ممکن است برروی سطح قطعات هادی و یا عایقی جدا کننده (Spacer) بنشینند. در نتیجه شکل میدان الکتریکی را برهم می‌زنند و باعث شکست عایق می‌گردند.

 

قرار گرفتن این ذرات بر روی باس بار نیز باعث تغییر شکل میدان الکتریکی و افزایش شدت میدان در آن محل می‌گردد. برخی از سازندگان تله‌هایی برای این ذرات در نظر می‌گیرند که بر اثر میدان، ذرات حرکت کرده و داخل آن تله‌ها بیافتند و اثر بدی نداشته باشند.

برای این منظور باید قبل از آزمایش عایقی، تجهیزات پست تحت ولتاژ متناوب فشارقوی قرار گیرند تا ذرات حرکت نموده و در تله‌ها بیفتند. بدین منظور یک منبع ولتاژمتناوب با فرکانس 50 هرتز (و گاهی بیشتر) لازم است. توصیه شده است که ابتدا  120 درصد ولتاژ نامی یعنی 290 کیلوولت برای مدت  15 دقیقه به باس بار اعمال شود و سپس ولتاژ نامی یعنی  420 کیلوولت به مدت 3 دقیقه و در نهایت 80 درصد ولتاژ آزمایش درکارخانه سازنده برای مدت1 دقیقه اعمال می‌گردد.
در حقیقت دو مرحله اول را نباید آزمایش بنامیم، بلکه Conditioning یا Forming خوانده می‌شود. شاید مناسب باشد که این عمل را شکل گیری ترجمه نماییم.

 

در طول مدت اعمال ولتاژ، پست حالت عادی خود را بدست می‌آورد. پس از انجام عمل شکل گیری با ولتاژ متناوب، آزمایش عایقی انجام می‌شود. برای این منظور می‌توان از ولتاژمتناوب، ولتاژ ضربه و یا ولتاژ کلیدزنی نوسان کننده استفاده نمود.

 

هر یک از این ولتاژ‌ها دارای مزایا و معایب مختلفی هستند. ولتاژ متناوب همان ولتاژ کار معمول است. ولی البته ولتاژ ضربه و ولتاژ کلیدزنی نیز در عمل پیش می‌آیند. در پستهای گازی هر گونه تغییر ولتاژ ناگهانی باعث نوسان می‌شود. از آنجا که میزان تلفات در این نوع پست‌ها بسیار کم می‌باشد این نوسان با میرائی بسیار کم و در نتیجه طولانی مدت می‌باشد. شاید دلیل استفاده ازولتاژ کلیدزنی نوسان کننده نزدیکی شکل این ولتاژ با ولتاژمتناوب باشد.
در انجام آزمایش با ولتاژ متناوب گاهی بر روی اندازه گیری تخلیه جزئی تکیه می‌شود. البته انجام این اندازه گیری در پست برقدار که دارای آلودگی امواج الکترومغناطیسی یا به اصطلاح دارای نویز می‌باشد مشکل است.

۲. لزوم انجام آزمایش

در بسیاری از پست‌های گازی اشکال عایقی در مراحل اولیه بهره برداری پیش آمده است. مطابق قانون وان حمام (Bath tube) برای تمامی تجهیزات در ابتدای بهره برداری اشکالات بیشتر است و پس از برطرف کردن اشکالات اول کار تجهیزات بر‌ای مد تی به خو بی کار می‌کنند تا در انت‌ها بدلیل پیری بار دیگر اشکالات زیاد می‌شوند. ولی از طرفی پستهای گازی در این رابطه در ابتد‌ای کار حساستر می‌باشند و از طرف دیگر در صورت بروز اشکال عایقی در زمانی که پست به شبکه قوی وصل است نتیجه بسیار وحشتناک خواهد بود و تعمیر پرهزینه و زمانبر می‌باشد.
علاوه بر اشکال در تولید قطعات، چون قطعات پست گازی جداگانه حمل و اغلب با شرایط نامناسب کارگاهی و با کارگران محلی با تجربه کمتر در محل نصب می‌شوند، اشکال بیشتر پیش می‌آید. از همه مهمتر، وجود ذرات یا براده هایی است که ممکن است در طول حمل و نقل و نصب، داخل لوله‌ها باقی بمانند.

از آنجا که در طول کار پست، اضافه ولتاژ ها‌ی مختلفی (متناوب، ضربه صاعقه و ضربه کلیدزنی) پیش می‌آیند، نباید تن‌ها به ولتاژ نامی اکتفا نمود. ولتاژ آزمایشی تجهیزات پست در استاندارد ها‌ی کشور ها‌ی مختلف آورده شده است. بر‌ای مثال در استاندارد بین المللی، ولتاژ آزمایش عایقی بین تجهیزات شبکه 400 کیلوولت می‌تواند 680 کیلوولت باشد که نزدیک به 3 برابر ولتاژ نامی است.

 

از طرف دیگر اگر چه ساختمان پست گازی نسبتا ساده است (در مقابل سیم پیچ ترانسفورماتور یا ژنراتور) و در نتیجه مسئله تقسیم ولتاژ در شرایط سالم قطعات عایقی و عدم وجود ذرات معلق بر‌ای انواع ولتاژ ها‌ی مختلف (متناوب، ضربه صاعقه و ضربه کلیدزنی) یکنواخت می‌باشد، ولی شکل نهایی پست نیز با در نظر گرفتن امواج سیار بر‌ای انواع مختلف ولتاژ دار‌ای اهمیت می‌باشد؛ لذا به نظر می‌رسد، بررسی ها‌ی لازم بر‌ای اعمال ولتاژ به شکل ها‌ی مختلف به پست صورت گیرد، ضروری باشد. از این رو گاهی آزمایش با ولتاژ ها‌ی ضربه نیز انجام می‌پذیرد. اگر چه حساسیت ذرات معلق به ولتاژ متناوب بیشتر است، تشخیص وجود شکاف ها‌ی موئی در عایق ها‌ی جامد با کمک ولتاژ ضربه بهتر قابل تشخیص است، با این حال اعمال ولتاژ متناوب بیش از ۲، ۲ برابر ولتاژنامی می‌تواند هر گونه اشکال در عایق پست گاز‌ی را نشان دهد.

در این آزمایش معمول است که برقگیر‌ها وترانسفورماتورهای ولتاژ از مدار خارج گردند، زیرا برقگیرممکن است عمل کند و هسته ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ نیز اشباع می‌گردد. جالب است در اینجا ذکر گردد که با کمک ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ پست که البته همیشه وجود دارد نیز می‌توان به باس بار ولتاژ متناوب اعمال کرد، ولی معمولا ظرفیت خازنی پست زیاد است و ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ تن‌ها قسمت کوچکی از پست را می‌تواند تا ولتاژ نامی برقدار نماید؛ لذا این روش برای شکل گیری پست (forming) قابل اجراست، ولی برای آزمایش عایقی امکان پذیر نمی‌باشد.

 

از طرف دیگر تقسیم پست به چند قسمت و انجام آزمایش در چند نوبت زمانبر است و احتمال بوجود آمدن خطا در تقسیم مکرر پست واتصال ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ به نقاط مختلف خودمنبع بروز اشکال می‌باشد.

۳. تجهیزات لازم برای آزمایش

برای انجام آزمایش با ولتاژ متناوب نیاز به یک ولتاژنسبتا بالا می‌باشد. ظرفیت باس بار در هر فاز ممکن است به 10 تا 20 نانو فاراد برسد. برای ظرفیت 12 نانوفاراد و ولتاژ 520 کیلوولت، جریان در فرکانس 50 هرتز نزدیک به 2 آمپر می‌گردد. البته با تقسیم طول باس بار به چند قسمت می‌توان جریان را کاهش داد، ولی باید دقت کرد که برای اتصال به باس بار و وارد کردن ولتاژ به هر قسمت باید قطعات مختلفی باز شوند که این امر نیاز به زمان طولانی دارد و نیز باز کردن و بستن مجدد قسمت ها، خود می‌تواند عامل بروز مشکل باشد.

برای آزمایش کل باس بار نیاز به منبع ولتاژ قابل تنظیم بزرگ می‌باشد که ممکن است از شبکه تغذیه گردد و یا برای آن یک منبع ولتاژ مستقل در نظر گرفت. به هر حال در ولتاژ متناوب 520 کیلوولت و جریان نزدیک به 2 آمپر، توانی در حدود 1 مگاولت آمپر نیاز است. تامین این توان بالا آن هم از یک منبع ولتاژ قابل تنظیم، مشکل می‌باشد. از آنجا که جریان آزمون کاملا خازنی است، امکان کاهش توان منبع با استفاده از روش رزونانس سری یا رزونانس موازی وجود دارد. البته به جای رزونانس می‌توان از اصطلاح جبران سازی استفاده نمود.

۴. رزونانس سری

در روش رزونانس سری از یک رآکتور L. قابل تنظیم که با خازن C. به صورت سری وصل شده استفاده می‌شود. این مدار توسط ترانسفورماتور تغذیه می‌شود. بدیهی است که در این مدار مقاومت هایی وجود دارد که با اندیس R. نشان داده شده اند.

در حالت رزونانس که جریان و در نتیجه ولتاژ خازن به حداکثر خود می‌رسد، ولتاژ خازن که ولتاژ آزمایش باس بار می‌باشدωL/R برابر ولتاژ منبع است. همان گونه که می‌دانیم این نسبت را ضریب کیفیت Q. می‌خوانند.

 

البته ممکن است فرکانس منبع یا مقدار L. را تغییر داد تا به تشدید رسید. اغلب، میزان Q. به ۴۰ نیز می‌رسد، یعنی ولتاژ آزمایش می‌تواند تا ۴۰ برابر ولتاژ منبع برسد. واضح است که به این ترتیب توان لازم برای آزمایش Q. برابر کوچک می‌شود. در این آزمایش معمولا ω. یا L. را تغییر می‌دهند تا رزونانس پیش آید. سپس ولتاژ منبع را افزایش می‌دهند تا ولتاژ خازن به میزان دلخواه یعنی ولتاژ آزمایش برسد.

برای ولتاژهای خیلی بالا لازم است چند رآکتانس به صورت سری وصل شوند. چند رآکتور مشابه را می‌توان روی یکدیگر قرار داد و ضمن ایجاد راکتانس بزرگتر، امکان ایجاد ولتاژ بیشتر را نیز فراهم نمود. طبیعی است که به دلیل مسائل عایقی، بر روی هر رآکتور تن‌ها مقدار معینی ولتاژ افت می‌کند.

۵. رزونانس موازی

در رزونانس موازی جریان خازنی باس بار توسط جریان سلفی یک یا چند رآکتور خنثی می‌شود. این رآکتور را مستقیما موازی با خازن C. وصل نمی‌کنند، چون رآکتورفشارقوی معمولا سنگین و گران است. در صورتی که چنین رآکتوری موجود باشد، دیگر نیازی به ترانسفورماتور ولتاژ بالا که بتواند کل جریان آزمایش را تامین نماید وجود ندارد.

استفاده از رآکتور در طرف ولتاژ پایین ترانسفورماتورمناسب است. در صورتی که رآکتور L. بتواند جریان خازن را به صورت کامل جبران نماید، توان لازم برای منبع چندان زیاد نخواهد بود و در حد تلفات مدار می‌باشد. اغلب جبران سازی کامل در فرکانس ثابت مقدور نیست، زیرا رآکتانس L. را نمی‌توان به میزان دلخواه تنظیم نمود.

۶. استفاده از ترانسفورماتور کاسکاد

از آنجا که یک ترانسفورماتور با ولتاژ بسیار بالا (بیش از ۵۰۰ کیلوولت) سنگین و حجیم است و برای حمل مناسب نمی‌باشد، از ترانسفورماتورهای کاسکاد استفاده می‌شود. به عنوان مثال در تست یک پست ۴۰۰ کیلوولت از دو ترانسفورماتور به صورت کاسکاد دوپله استفاده گردید. در هر یک از این دو ترانسفورماتور، ۴ راکتور وجود دارد که می‌توانند به صورت سری و یا موازی با یکدیگر وصل و سپس با سیم پیچ ولتاژ پایین یعنی سیم پیچ تغذیه، به صورت موازی متصل شوند. وجود این ۴ رآکتور و امکان اتصال سری و موازی آنها، جبران سازی در حد مناسب را فراهم می‌سازد.

در این مدار T۱ و T۲ ترانسفورماتورهای کاسکاد با ولتاژ خروجی حداکثر ۳۰۰ کیلوولت برای هر کدام از آن‌ها و L۱ و L۲ رآکتورهای داخل آن‌ها می‌باشند. در تست مورد نظر، رآکتور‌ها دو بدو به صورت سری و سپس به صورت موازی وصل شده بودند، به نحوی که امپدانس رآکتورهای داخل هر یک از دو ترانسفورماتورها، ۳، ۵ اهم بود. نسبت تبدیل هر یک از ترانسفورماتور‌ها ۳۰۰۰۰۰ / ۸۰۰ ولت بوده که در اتصال کاسکاد دوپله نسبت تبدیل کل، ۸۰۰ / ۶۰۰۰۰۰ ولت می‌شود. برای تغذیه ۵۱۵ کیلوولت، ولتاژی در حدود U= ۸۰۰ × ۵۱۵Kv/ ۶۰۰Kv یعنی ۶۹۰ ولت برای تغذیه نیاز می‌باشد که در نتیجه جریان رآکتور‌ها در هر پله حدود ۲۰۰ آمپر می‌شود. جریان خازن در آزمایش مورد نظر، در یکی از فاز‌ها 1.8 آمپر و در دو فاز دیگر حدود 1.6 آمپر بود.
ظرفیت خازنی باس بارهای 3 فاز مختلف برابر نبودند. ظرفیت فاز وسط بدلیل اتصال یک باس داکت اضافه بیش‌تر از دو فاز دیگر بود. ظرفیت خازنی فاز وسط حدود 11.5  نانوفاراد و ظرفیت دو فاز دیگر در حدود 9 نانوفاراد بود. قسمت عمده این ظرفیت‌ها مربوط به کلیدهای قدرت بوده که تماما در حالت وصل قرار داشتند.

اندازه گیری ولتاژ فشار قوی

برای اندازه گیری ولتاژ فشار قوی از بوشینگ تپ (Bushing Tap) استفاده شده است. در حقیقت ولتاژ خروجی ترانسفورماتورهای کاسکاد از طریق یک بوشینگ هوایی به گاز SF ۶ با ولتاژ نامی ۴۰۰ کیلوولت و ولتاژ آزمون عایقی ۶۸۰ کیلوولت به باس بار وارد می‌شد. این بوشینگ که برای این ولتاژ از نوع خازنی است، دارای یک بوشینگ تپ است.

[ad_2]

لینک منبع

رونمایی از قطار خورشیدی در هند +تصاویر

[ad_1]

به گزارش برق نیوز،  قطار یاد شده که Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) نام گرفته در شهر دهلی نو پایتخت این کشور فعالیت می‌کند. بر روی سقف واگن‌های قطار یاد شده تعداد زیادی صفحه خورشیدی نصب شده تا انرژی لازم برای حرکت آن تامین شود.

 رونمایی از قطار خورشیدی در هند +تصاویر
البته نصب چنین صفحاتی بر روی قطارهایی که با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند کار ساده‌ای نیست. این صفحات به طور مستقیم به باتری هایی متصل می‌شوند که قادر به ذخیره سازی انرژی مازاد بر نیاز قطار هستند.

البته این قطار‌ها کماکان مجهز به موتور دیزلی هستند و صفحات خورشیدی تنها برای تامین انرژی مورد نیاز واگن‌های مسافربری و روشن کردن چراغ ها، نمایشگرهای حاوی اطلاعات و سیستم تهویه مطبوع به کار گرفته می‌شوند.

صرفه جویی ناشی از نصب این صفحات خورشیدی در نوع خود جالب توجه است. استفاده از صفحات خورشیدی در تنها شش واگن یک قطار باعث عدم مصرف ۲۱ هزار لیتر سوخت دیزلی در سال خواهد شد که به معنای ۲۰ هزار دلار صرفه جویی خواهد بود.

شبکه ریلی کشور هند بزرگترین شبکه ریلی قاره آسیا محسوب می‌شود و روزانه حدود ۱۱ هزار قطار در آن تردد می‌کنند. شبکه مذکور روزانه ۱۳ میلیون مسافر را جابجا می‌کند و هزینه سوخت دیزل این شبکه در سال ۲۰۱۵ بالغ بر۵ .۲  میلیارد دلار بوده است.

مدیران راه آهن هند امیدوارند با استفاده از واگن‌های مجهز به صفحات خورشیدی بتوانند ظرف ده سال آینده حدود۳۱ .۶  میلیارد دلار در مصرف سوخت صرفه جویی کنند.

 رونمایی از قطار خورشیدی در هند +تصاویر

[ad_2]

لینک منبع

کاربردهای ایمنی در سوئیچگیرهای برق

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: سوئیچ‌گیرهای برق از جمله ابزارهایی هستند که متخصصان و کارشناسان و کاربرانی در صنعت برق با آن‌ها سروکار دارند. شناخت نحوه کار آن‌ها و میزان ایمنی‌شان برای کاربران می‌تواند مفید باشد. در مقاله ترجمه شده زیر که به وسیله مهندس تقی وحیدی  ارایه شده نحوه کار سوئیچ‌گیرهایی از نوع سه فاز AC با ولتاژ نامی یک تا ۳۳ کیلوولت و ایمنی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سوئیچ‌گیرهای مورد بحث در این مقاله از نوع سه فاز AC با ولتاژ نامی ۱ تا ۳۳ کیلوولت بوده که مسایلی مانند نحوه انتخاب، بهره‌برداری و نگهداری از آن‌ها در این نوشتار مطرح شده است. راهکارهای ارایه شده مربوط به سوئیچ‌گیرهای روغنی، هوایی، گازی (۶ SF) و خلاء بوده است. همچنین توصیه‌های صورت گرفته درباره بریکرها، کلیدها، کلیدفیوز‌ها و مقره‌ها و همچنین کنتاکتورهایی با ولتاژ AC در حد یک کیلوولت کاربرد است.

این نوشتار سوئیچ‌گیرهای DC، سوئیچ‌گیرهای AC تکفاز و فشار ضعیف تا سطح ولتاژ یک کیلوولت را شامل نمی‌شود.

 

● سوئیچ گیرهای برق به طور کلی، سوئیچ‌گیر‌ها قابلیت راه‌اندازی و اطمینان مناسبی داشته و عیب و نقص در آن‌ها به ندرت رخ می‌دهد، اما وقوع عیب، ممکن است سبب بروز حوادثی همچون انفجار، سوختن روغن، ایجاد ابرهای گازی، و بروز جراحات جدی در افراد شده و حتی در مواردی منجر به مرگ و میر و نیز آسیب به کارخانه‌ها و ساختمان‌های مجاور شود و زیان‌های مالی را نیز به وجود آورد.

 

سوئیچ گیرهای گازی  

سوئیچ گیرهای گازی (۶ SF) و خلاء، خطرات ناشی از آتش سوزی روغن را نداشته، اما ممکن است ضایعات دیگری در آن‌ها روی دهد که برای پیشگیری از آن نیاز به مدیریت و سازماندهی است.

 

تجربه‌های گذشته نشان داده که عیب و نقص معمولاً پس از راه‌اندازی یا اندکی پس از راه‌اندازی سوئیچ‌گیر روی می‌دهد؛ بنابراین نحوه راه‌اندازی سوئیچ‌گیر، موقعیت نصب آن و شرایط شبکه در لحظه راه‌اندازی، شاخص مهمی در بهره‌برداری ایمن سوئیچ‌گیر هستند. سیستم‌های مدیریتی برای بهره‌برداری ایمن سوئیچ‌گیر و پیشگیری از ضایعات باید قابلیت ثبت اطلاعات شبکه را داشته و روش‌های نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و تعویض تجهیزات را مشخص کند. همچنین ضرورت دارد در سیستم‌های مدیریتی مزبور علاوه بر آموزش کارکنان سیستم ممیزی برای کنترل اثربخشی روش‌های به کار رفته تعریف شود.

 

● ثبت اطلاعات ضرورت دارد اطلاعات مربوط به تمام سوئیچ‌گیرها، دیاگرام‌ها و آرایش‌های شبکه شامل خطاهای موجود در نقاط مختلف شبکه ثبت و کنترل شده و از قابلیت دسترسی به آن‌ها و به روزبودن اطلاعات اطمینان حاصل شود.

 

اطلاعات ثبت شده باید حاوی مواردی، چون دیاگرام‌های شبکه و ارتباطات بین سوئیچ‌گیر‌ها و سایر اقلام باشد. ضمناً سطوح خطا، نوع تجهیزات و اطلاعات مرتبط با آن‌ها از قبیل: نام سازنده، شماره سریال و سال ساخت، تاریخ نصب، ولتاژ و جریان نامی، جریان اتصال کوتاه نامی و مکانیسم راه‌اندازی مدنظر قرار بگیرد و نیز اطلاعات مربوط به محدودیت‌های بهره‌برداری مانند احتمال بروز شوک‌های الکتریکی و نیز اطلاعات مربوط به نحوه نگهداری اقلام داخلی سوئیچ‌گیر و تعداد عملیات رفع خطا از بریکرهایی که تحت جریان نگهداری قرار گرفته‌اند، در آن موجود باشد.

این موارد همچنین جزئیات تمامی اصلاحات و رفع عیوب انجام شده را باید ارایه دهد. برای مثال مواردی مانند تنظیم اهرم‌های فرمان وصل تجهیزات در برابر عکس‌العمل‌های مکانیکی هنگام وصل و … را بیان کرده و نیز اطلاعات مربوط به وسایل کنترل قوس الکتریکی در بریکرهای روغنی را ثبت کند.

● روش‌های نصب و راه‌اندازی

بهره‌برداری به کمک اطلاعات ثبت شده، باید سوئیچ‌گیر‌ها و شبکه‌های برق مورد ارزیابی قرار گیرند تا امکان شناسایی خطرات و مشکلات بالقوه از قبیل: شوک‌های مکانیکی موثر بر سوئیچ‌گیر، وجود تجهیزات راه‌اندازی با فرمان دستی، عدم وجود اهرم‌های فرمان وصل به گونه‌ای که در برابر عکس‌العمل‌های مکانیکی حین وصل مقاوم باشند، و نیز وسایل نامناسب حفاظت در برابر آتش‌سوزی میسر شود. پس از ارزیابی می‌توان اقدامات مورد نیاز را برای حصول اطمینان از عملکرد ایمن تجهیزات و سیستم‌ها، شناسایی کرد.

 

این اقدامات شامل جلوگیری از راه‌اندازی سوئیچ‌گیر در حالت اتصال به شبکه و قرار داشتن تحت شوک مکانیکی از طریق غیرفعال کردن قابلیت راه‌اندازی اتوماتیک تجهیزات تا زمان رفع خطای سیستم است.

 

جلوگیری از امکان دسترسی به سوئیچ‌گیر در حالت اتصال به شبکه، کاهش سطوح خطای شبکه در نقاط مختلف از طریق آرایش مجدد شبکه‌ها، جلوگیری از راه‌اندازی کلیدهای با مکانیسم دستی در حالت برقدار بودن شبکه تحت شرایط دقیق کنترلی و جایگزینی سوئیچ‌گیرهای تحت شوک مکانیکی نیز مدنظر است.

 

سایر اقدامات اضطراری و ضروری پس از ارزیابی نیز عبارتند از: تغییر مکانیزم وصل برای سوئیچ‌گیرهای با راه‌انداز دستی (در غیر این صورت باید نسبت به جایگزینی سوئیچ‌گیر اقدام شود). تنظیم اهرم‌های فرمان وصل در برابر عکس‌العمل‌های مکانیکی تجهیزات در هنگام وصل آن‌ها به شبکه، و اقدامات اصلاحی برای حفاظت در برابر آتش‌گرفتگی. برای انجام اقدامات فوق باید طرحی ارایه شده و جدول زمانی انجام آن تهیه شود.

 

همچنین باید روش‌های راه‌اندازی توسعه یافته و گروه مناسبی از کارکنان برای انجام فعالیت‌های مورد نیاز در بهره‌برداری، بازرسی، تعمیر، نگهداری و تست سوئیچ‌گیر‌ها انتخاب شوند. از سوی دیگر کارکنان مربوطه باید دانش مناسبی از قوانین ایمنی و اعمال آن‌ها داشته و در صورت لزوم نسبت به آموزش کارکنان اقدام شود.

 

همچنین ضرورت دارد به صورت منظم کل سوئیچ‌گیر و ملحقات آن، بازرسی، نگهداری و تست شوند. همچنین موادی از قبیل: روغن و گاز 6 SF نیازمندی‌های خاصی از لحاظ کارکرد، تمیزی، جلوگیری از کثیفی، محل استقرار روغن و گردش آن داشته و همچنین خطرهایی در ارتباط با کاربرد آن‌ها وجود دارد.

 

ایستگاههای توزیع نیز باید به صورت دوره‌ای بازرسی شده و اقدامات اصلاحی طبق اولویت به انجام رسند. این اقدامات شامل کارهای فوری (در زمان به خطرافتادن ایمنی ایستگاه و مکان استقرار آن) و فعالیت در اسرع وقت و اقدامات آینده است.

 

آیتم‌هایی از قبیل: محل استقرار سوئیچ‌گیر، وجود علایم حاکی از رطوبت و آب، وجود علایم حاکی از دسترسی به تجهیزات و اختلال در آن‌ها توسط افراد غیرمجاز، وجود تجهیزات آتش‌نشانی و تابلوهای هشداردهنده، علایم حاکی از افزایش درجه حرارت، بوی مواد داغ و اوزن وجود دود نیز قابل بررسی است.

علایم حاکی از نشت روغن و سایر شرایط غیرطبیعی، وجود دوده و مواد آلاینده، خوردگی سوئیچ‌گیر، کنترل سطح سیال، وجود برچسب‌ها، درستی اتصالات و اینترلاک‌های اصلی، وجود تجهیزات حفاظتی و ابزار دقیق و موقعیت تجهیزات کمکی از قبیل: باتری‌ها و شارژر‌ها و تابلوهای فرمان باید در برنامه بازرسی لحاظ شوند.

از سوی دیگر برنامه نگهداری باید در فواصل زمانی منظم و از پیش تعیین شده انجام شده و عملیات نگهداری درباره بریکرهای روغنی به کار رفته و این اقدام بلافاصله پس از فرمان قطع بریکر‌ها در اثر خطای موجود در شبکه، به انجام رسد. برخی اوقات از سوئیچ‌گیرهای ۶ SF و یا سوئیچ‌گیرهای خلاء به عنوان سوئیچ‌گیرهایی یاد می‌شود که ”نیاز کمی به نگهداری” دارند، اما این موضوع بدین معنی نیست که این سوئیچ‌گیر‌ها نیاز به برنامه نگهداری ندارند. برای امر نگهداری باید با توجه به عواملی از قبیل: نوع سوئیچ‌گیر، عمر آن و تعداد دفعات راه‌اندازی، برنامه‌ریزی صورت گیرد.

 

همچنین باید تاریخچه نگهداری سوئیچ‌گیر بررسی شده و نیز اطلاعات مربوط به هر آیتم ثبت شود تا امکان شناسایی عوامل منجر به بروز تغییرات در تجهیزات فراهم شود. به دنبال آن فاصله زمانی بین دوره‌های نگهداری را می‌توان تنظیم کرد. در صورتی که ارزیابی نشان دهد که سوئیچ‌گیر نیاز به جایگزینی دارد، باید موارد زیر لحاظ شده و در صورت لزوم به تصویه‌های مربوطه عمل شود:
۱) جایگزینی کامل سوئیچ‌گیر: مزیت این کار در این است که نصب سوئیچ بورد جدید مطابق با آخرین طراحی پیشنهادی از سوی سازندگان خواهد بود.

 

۲) جایگزینی یا رفع عیب سوئیچ بورد در تأسیسات موجود: در این حالت می‌توان قطعات انفرادی سوئیچ‌گیر را تعویض کرده یا نسبت به رفع عیب سوئیچ بورد‌ها اقدام کرد. همچنین در مورد بریکر‌ها می‌توان نسبت به ارتقای سوئیچ‌گیر اقدام کرد قبل از تصمیم‌گیری درمورد تعویض سوئیچ‌گیر، لازم است عایق تجهیزات مستقر بر روی سیستم باس بار فشار قوی، محفظه ترانسفورماتور جریان، کابل‌ها و ترمینال‌ها و … بررسی شده و عمر مفید آن‌ها بررسی شوند تا هزینه‌های جایگزینی موردی تجهیزات، رفع عیب آن‌ها یا نصب تجهیزات جدید قابل توجیه باشد. ضروری است که ارزیابی کلی از سوئیچ‌گیر انجام شود که این ارزیابی شامل بررسی عایق تجهیزات فشار قوی به کمک روش‌های موردی مانند اندازه‌گیری عایق به روش تخلیه الکتریکی و بررسی اطلاعات ناشی از آزمایش مزبور طبق استانداردهای موجود است.

 

برای بررسی بریکر‌ها ضروری است مواردی همچون اتصالات خروجی کلید، تجهیزات کنترلی و حفاظتی، اینترلاک و ارت کردن تجهیزات مطابق استانداردهای ایمنی، مقادیر نامی اتصال کوتاه، مجرای خروج گازهای ایجاد شده در کلید و مقادیر نامی تجهیزات مورد بررسی و مورد بازرسی قرار گیرند.

 

همچنین دسترسی به قطعات یدکی در فرایند تصمیم‌گیری نقش اساسی دارد؛ بنابراین ضرورت دارد که از موجود بودن اقلام استراتژیک (مانند بوشینگ‌ها، ترانسفورماتورهای جریان، سرکابل‌ها، مکانیزم‌های راه‌اندازی) و نیز اقلام روتین مورد استفاده در برنامه نگهداری (از قبیل: کنتاکت‌های اتصال جریان الکتریکی، درزبندها، کنتاکت‌های خاص عبور روغن جهت خاموش کردن جرقه، و سیم پیچ‌های فرمان قطع و وصل) اطمینان حاصل شود. علاوه بر آن باید از لحاظ اقتصادی بررسی شود که آیا ارتقای تجهیزات و یا تعویض اقلام موردی آن به منظور رفع عیب از سیستم به صرفه است و یا باید نسبت به جایگزینی تجهیزات اقدام کرد.

 

از طرف دیگر کارکنانی که وظیفه راه‌اندازی، بهره‌برداری، بازرسی، نگهداری و تست سوئیچ‌گیرهای شبکه را برعهده دارند، باید با روش‌ها و قوانین ایمنی به ویژه درمورد سوئیچ‌گیرهای فشار قوی آشنا بوده و باید مسوولیت‌هایشان ایشان به آنان یادآوری شده و در صورت لزوم تحت آموزش قرار گیرند تا بتوان از کار ایمن و بدون خطر تجهیزات اطیمنان حاصل کرد.

● سیستم ممیزی برای کنترل اثربخشی روش‌ها به کار بردن سیستم ممیزی برای حصول اطمینان از روش‌های مورد استفاده جهت کارکرد درست تجهیزات بسیار مهم است। همچنین سیستم ممیزی باید دربردارنده وسایلی باشد که شناسایی و رفع خطاهای شبکه را ممکن سازد؛ از جمله موارد مهم محدودکردن آتش‌سوزی بوده و باید دانست که عیب و نقص در سوئیچ‌گیر می‌تواند منجر به آتش‌سوزی شود که در صورت استفاده از تجهیزات روغنی، حادثه می‌تواند وخیم‌تر باشد। تکنیک‌هایی وجود دارند که می‌توان آن‌ها را به طور انفرادی یا به صورت جمعی به کار برد تا سبب کاهش اثرات ناشی از آتش‌سوزی شده و منجر به محدودکردن گسترش دود شود. همچنین می‌توان تجهیزات موجود در پست را با سیستم‌های مقاوم در برابر آتش ایزوله کرد تا از سرایت آتش به اقلام تأثیرگذار جلوگیری شود. باید توجه داشت که این مورد خروج دود و گازهای ناشی از آتش را که عامل مهمی برای ایمنی در برابر انفجار هستند، محدود می‌سازد.

 

در صورت مجهز بودن به وسایل آتش‌نشانی یا کنترل آتش، جداسازی تجهیزات اقدام مفیدی خواهد بود. در سیستم‌های آتش‌نشانی از مواد خاموش‌کننده نظیر هالون و دی‌اکسیدکربن استفاده می‌شود. استفاده از هالون به دلیل ملاحظات زیست محیطی، انتخاب ایده‌آلی نیست، اما در مناطقی که خطرات آتش جدی بوده و بر دستگاه‌های مجاور اثر منفی دارد، استفاده از آن ضروری است.

از سوی دیگر سیستم‌های آتش‌نشانی مزبور زمانی فعال می‌شوند که آتش به آن‌ها اثر کند و غالباً به صورت اتوماتیک به آشکارسازی آتش می‌پردازند؛ بنابراین ضرورت دارد اقدامات ایمنی را به کار برد تا سیستم به صورت غیراتوماتیک نیز قابل فرمان باشد تا قبل از سرایت آتش به مناطق حساس بتوان نسبت به خاموش کردن آن اقدام کرد. همچنین باید اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های هشداردهنده مناسبی در نقاط مورد نظر نصب شده و به وضوح قابل رؤیت باشند. در این دستورالعمل‌ها باید قوانین ایمنی لحاظ شوند.

علاوه بر موارد یادشده، ضرورت دارد چگونگی تهیه و استفاده از کپسول‌های پرتابل آتش‌نشانی و روش‌های کنترل آن‌ها و نیز سیستم‌های ثابت آتش‌نشانی بررسی شوند. زمانی که در طراحی، راه‌اندازی و یا در خلال بازرسی سیستم‌های آتش‌نشانی، مشکلات مورد شناسایی قرا رگرفت باید از انجام اقدامات اصلاحی از قبیل: جایگزینی، شارژ و نصب مجدد سیستم‌ها و اقداماتی از این قبیل اطمینان حاصل کرد. مناسب‌ترین اقدام کنترلی جلوگیری از آتش است.

 

راهکارهایی که باید برای مقابله با آتش به کار برد، عبارتند از: مدیریت مناسب بر اقلام داخلی تجهیزات و کنترل کیفیت آن‌ها (زیرا احتمال بروز حادثه پس از جایگزینی یا اتمام پروسه نگهداری تجهیزات وجود دارد)، کنترل دقیق هرگونه کاهش در روغن و عایق دی‌الکتریک، کاهش منابع احتمالی بروز جرقه و آتش سوزی و مراقبت مناسب از تجهیزات. یک سیستم مناسب و اتوماتیک آشکارسازی آتش را می‌توان در منطقه یا اتاق استقرار تجهیزات تعبیه کرد که آتش را به زودی آشکار کرده و سریعاً آلارم دهد. این سیستم همچنین می‌تواند با سیستم کنترل و بازرسی لینک شده تا پاسخ سریعی درباره کنترل یا بازرسی آتش ارایه دهد.

[ad_2]

لینک منبع

رابطه A.L.F و امپدانس C.T.

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: امپدانس یک ترانسفورماتور جریان و ضریب حد دقت آن (در آن مصرف) با یکدیگر رابطه معکوس دارند:

 

 

 بطور کلی، اگر از تأثیر سیم‌های رابط صرفنظر کنیم، رابطه ضرایب حد دقت در دو بار (امپدانس) مصرفی متفاوت را می‌توان به صورت زیر نوشت:

 

در این رابطه:

(A.L.F) 1: ضریب حد دقت در بار Z1
(A.L.F) 2: ضریب حد دقت در بار Z2

 
بنابراین هرچه امپدانس بار بیشتر شود، ضریب حد دقت کاهش پیدا می‌کند؛ لذا می‌توان فهمید که اتصالات شل (Loose Connections) در ثانویه، چه تأثیر مخربی در به اشباع رفتن ترانسفورماتور جریان خواهد داشت، زیرا که این اتصالات شل، بر امپدانس مدار ثانویه خواهد افزود.

[ad_2]

لینک منبع

کردی: پیک تابستان آزمونی برای کارآمدی روابط عمومی‌ها/ تابع جماعت: کارکنان خود را یک رسانه بدانند

[ad_1]

سرویس صنعت برق نیوز: آرش کردی مدیرعامل توانیر صبح امروز (شنبه) در نشست شورای معاونین شرکت توانیر با حضور مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو اظهار داشت: در روزهای اخیر ما شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه مصرف برق در کشور بودیم، تداوم این روند می‌تواند باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در صنعت برق شود.

وی افزود: نقش روابط عمومی‌های صنعت و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی درست و به موقع آن‌ها در این روزهای گرم تابستان می‌تواند در کاهش مصرف برق و کمک به این صنعت بسیار مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: از روابط عمومی‌های صنعت انتظار می‌رود با رصد لحظه به لحظه اخبار و اطلاعات، تصمیم سازان این صنعت را در جریان مطالبات مردم قرار دهند و زمینه ساز ارتباط تنگاتنگ میان مسئولان صنعت با افکار عمومی باشند.

مدیرعامل توانیر گفت: روابط عمومی‌ها به عنوان رابط میان مردم و صنعت نقش بسیار مهمی در روند تصمیم گیری‌های مسئولان صنعت در روزهای جاری و آتی دارند.

 

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو گفت: روابط عمومی‌های صنعت برق با لحاظ مقتضیات فضای جدید اجتماعی به برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی در جامعه هدف خود بپردازند.

ماشاءالله تابع جماعت با اشاره به جایگاه روابط عمومی در صنعت برق و لزوم بازنگری در استراتژی‌های رسانه ای در فضای جدید اجتماعی اظهار داشت: امروز با گسترش رسانه‌های اجتماعی، هر شهروند، یک فعال رسانه ای است و روابط عمومی‌های صنعت برق می‌بایست با لحاظ کردن این فضای جدید به امر برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی بپردازند.

وی افزود: به عبارت دیگر، روابط عمومی‌های صنعت برق می‌بایست برای رویارویی با این فضای جدید و مخاطبان فعال آن، استراتژی جدیدی را در دستورکار برنامه‌های اطلاع رسانی و تبلیغات خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: وجود چنین فضایی اقتضا می‌کند استفاده از رسانه‌های نوین، نیروی انسانی کارآزموده و تولید پیام با ذائقه مخاطب در مجموعه روابط عمومی صنعت برق لحاظ شود، در غیر این صورت شرایط بیرونی ما را مدیریت خواهد کرد.

تابع جماعت تأکید کرد: در تولید محتوای مناسب بایستی تمامی کارکنان صنعت برق همت کافی داشته باشند و همه خود را یک رسانه بدانند و سعی کنند با هماهنگی روابط عمومی مجموعه‌های خود تولید، انتقال و نشر پیام را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

وی ادامه داد: توجه به روابط عمومی‌ها در تصمیم گیری و تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند برنامه‌های صنعت را با سهولت بیشتری در نظر افکارعمومی پیش ببرد، چرا که روابط عمومی‌ها نقش واسط میان صنعت برق را با مردم برعهده دارند.
 

[ad_2]

لینک منبع

کاربرد فناوری نانو در صنعت برق

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: زمانی که قرن بیستم آغاز شد، افراد معمولی بسیار سخت میتوانستند درک کنند که خودرو‌ها و هواپیما‌ها چگونه کار میکنند. بهرهگیری از انرژی اتمی فقط در حد تئوریوجود داشت و شاید اکنون نیز برای عدهای در ابتدای قرن بیست و یکم بسیار سخت باشدکه باور کنند بشر روباتهای میکروسکوپی خواهد ساخت و خط مونتاژ میکروسکوپی داشتهباشد. تولید چنین محصولات خارق العادهای حاصل بخشی از دانش بشری است که به آن نانوتکنولوژی میگویند.کاربرد فناوری نانو در صنعت برق

 

بحث نانوتکنولوژی یکی از رایج ترین مباحث در مجامع علمی دنیاست و کشورهایی که نتوانند در این فنآوری موقعیت مناسبی بدست آورند، در آینده در بسیاری زمینه‌ها از گردونه رقابت اقتصادی خارج میشوند چرا که از جمله مهمترین شاخصه های قابلیت اقتصادی در آینده، توانایی خروج موفقیت آمیز از بحران انرژی است و از نانوتکنولوژی به منزله سلاحی جدید برای مقابله با این بحران یاد میشود.

امروزه از طرفی به دلیل کاهش یافتن منابع اولیه انرژیهای فسیلی در دنیا و از طرف دیگر به دلیل ایجاد آلودگیهای شدید زیست محیطی در اثر افزایش مصرف این منابع، توجه خاصی به منابع جدید تامین انرژی مانند انرژیهای خورشیدی، بادی و … میشود. اما استفاده از این منابع مستلزم دستیابی به تکنولوژی تبدیل کننده این پتانسیل‌ها به انرژیهای الکتریکی، مکانیکی و … است. (مثل پیلهای سوختی، سلهای خورشیدی و …)

از سوی دیگر، نانو تکنولوژی، به سبب بهبود کیفی ابزارها، مصرف کمتر مواد اولیه، مصرف کمتر انرژی، کاهش تولید مواد زائد و افزایش سرعت تولید در کشورهای پیشرفته به عنوان مهمترین روش تولید و ساخت این ابزارها، مطرح است. همچنین به کمک این فناوری گامهای موثری در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی حاصل از سوختهای فسیلی، برداشته شده است.

 

از این رو از مهمترین بسترهای بکارگیری نانوتکنولوژی در ساخت وتولید مبدلهای انرژیهای نو (مثل سلهای خورشیدی و پیلهای سوختی)، کاهش آلاینده های زیست محیطی نیروگاههای گازسوز (با استفاده از کاتالیستهای احتراق) و افزایش راندمان این نیروگاه‌ها (با بکارگیری نانوپوشش‌ها و نانومگنتها) است.

بکارگیری نانوتکنولوژی در پوشش قطعات داغ توربینهای گازی

قطعات داغ توربین‌های گازی زمینی از سوپر آلیاژهای گرانقیمت ساخته میشوند که دوام خزشی نسبتاًبالایی داشته باشند. هزینه تامین مواد اولیه از یک سو و پیچیدگی روشهای تولید، ماشین کاری و کنترل کیفی از سوی دیگر سبب شده است که این قبیل قطعات قیمت تمام شدهبالایی داشته باشند. قطعات مذکور در تماس مستقیم با گازهای داغ هستند و در اثرعوامل تخریبی مختلفی از جمله سوخت مورد استفاده شوکهای حرارتی و شرایط محیطی آسیب میبینند. آسیبهای وارده به صورت کاهش ضخامت و تضعیف فلز پایه به دلیل خوردگی داغ، اکسیداسیون، فرسایش و پوسته شدن یا افت خواص مکانیکی در اثر نفوذ عوامل مضر به داخلزمینه آلیاژ بروز میکند.

در سه دهه گذشته تلاشهای زیادی برای افزایش مقاومت این آلیاژ‌ها انجام شده است تا بدین وسیله افزایش توام استحکام و مقاومت به اکسیداسیون وخوردگی و امکان بالا بردن دما جهت افزایش راندمان توربین فراهم شود و نیز بتوان ازسوختهای ناخالصتر و ارزانتر برای احتراق استفاده کرد. افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ، با بهبود ترکیب شیمیایی، اصلاح ریزساختار، کنترل دمای کاری و کاهش عوامل خورنده در محیط کاری صورت میگیرد.

 

همچنین افزودن یکسری از عناصر مانند کروم وآلومینیوم سبب افزایش مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون میشود. اما افزودن این عناصر سایر خواص آلیاژ مثل استحکام و مقاومت به ضربه رابه شدت کاهش میدهد. از طرفی کاهش دمای کاری توربینها، راندمان را کاهش داده و مقرون به صرفه نخواهد بود. به منظور کاهش عوامل خورنده میتوان از فیلتر کردن سوخت، هوا و… استفاده کرد، ولی حذف کامل این عوامل امکانپذیر نیست. از این رو جهت برطرف کردن معضلات مذکور، استفاده از پوشش مطرح شده که فلسفه آن طراحی سیستمی مشتمل از یک آلیاژ با استحکام بالا برای تحمل تنشها و یک پوشش سطحی برای رسیدن به بالاترین خواص حفاظتی در برابر محیط باشد.

از بین پوششهای مرسوم میتوان به پوششهای سرامیکی (تک فاز و کامپوزیتی) وپوششهای کروم سخت اشاره کرد. اما همه این روش‌ها مشکلات مهمی دارند که باعث محدودیت در استفاده از آن‌ها میشود. آبکاری کروم، همراه با مواد سمی و خطرناک است و رفع آن‌ها هزینه بسیار زیادی میطلبد، از طرف دیگر پوششهای پلاسمایی سرامیکی، قیمت کمتری نسبت به کروم سخت دارند، اما تردند و چسبندگی خوبی با زمینه ایجاد نمیکنند. از این رو جایگزینی این پوشش‌ها با پوششهایی که این مشکلات را نداشته باشند بسیارمورد توجه است و در بین راههای مختلف، نانوساختارسازی پوششهای سرامیکی از بهترین و جدیدترین شیوه‌ها محسوب میشود.

با توجه به تاثیر بسزای بکارگیری نانوساختارها در بهبود خواص پوششها، تاکنون تاثیر نانوساختارسازی روی خواص پوششهای مختلف موردبررسی قرار گرفته است. در این میان نانو پوششهای سد حرارتی (tbc) از اهمیت بسزایی جهت ایزوله کردن حرارتی اجزای داغ، برخوردارند، چرا که این پوشش، فلز را ایزوله میکند و باعث میشود که با بالاتر رفتن دمای کاری، بازدهی موتور افزایش یابد، دمای اجزای فلزی پایینتر بیاید و در نتیجه زوال، دیرتر صورت گیرد، احتیاج کمتری به خنک کننده باشد و احتمال زوال حرارتی کم شود، که این‌ها در مجموع منجر به بهبود کارآیی، بازدهی بیشتر و طول عمر بیشتر اجزای موتور توربینهای گازی میشود.

پوشش‌های سد حرارتی نانوساختار

بر اساس تحقیقات بعمل آمده، زوال پوششهای سد حرارتی در سیکل‌های حرارتی، هنوز مشکل مهمی محسوب میشود که شدیداً عمر قطعه پوشش داده شده را کم میکند. این زوال ناگهانی معمولاً بر اثر پوستهای شدن پوشش سرامیکی واقع می‌شود کهبا ریز کردن ابعاد ذرات و کریستال‌ها در پوششهای نانوساختار معضل مذکور برطرفمیشود. عمده‌ترین روشی که برای پوسش سد حرارتی در حالت نانوساختار بکار گرفته میشود، پوشش دهی پلاسمایی است.
اصول پوشش دهی پلاسمایی معمولی و نانوساختار، عملاً تفاوتی با یکدیگر ندارند. مبانی پوششدهی پلاسمایی بدین صورت است که یک گازخنثی از ناحیهای که تخلیه الکتریکی شده، عبور میکند و دمای آن بسیار بالا میرودتا گاز یونیزه شود. گاز یونیزه شده از داخل یک نازل، با نیروی بسیار و سرعت زیادخارج شده، از طرف دیگر ذرات پودری تغذیه در مسیر حرکت پلاسما قرار گرفته، داغ و ذوب شده، به طرف فلز پایه هدایت میشوند .

نکته ای که در این راستا مطرح است این است که استفاده مستقیم از پودر با ذرات نانو، امکانپذیر نیست چون نانو ذرات نمیتوانند با تزریق در ناحیه پلاسما به خوبی اسپری شوند چرا که اندازه این ذرات بسیار کوچک است و اندازه حرکت لازم برای رسوخ به پلاسما و ضربه زدن مناسب به سطح فلز پایه را ندارند از این رو تنها نکته این روش رعایت شرایط ویژه تهیه تغذیه مناسب برای پاشش به روی زطمینه جهت رسیدن به پوششهای نانوساختار است.

در روش پوشش دهی، پلاسمایی قطره‌های مذاب که روی فلز پایه یا پوشش منجمد شده قبلی پرتاب میشوند، پس از انجمادمرزی با بخش منجمد شده تشکیل میدهند که به آن مرزپرتابی گفته می‌شود. در نمونه‌های پاشش حرارتی شده معمولی، نواحی مرزهای پرتابی مکان مناسبی برای رشد ترک هستند، اما در پوششهای نانوساختار، مرزهای پرتابی توسط نواحی ذوب کامل نشده قطع میشوند و ترک از داخل مرزهای پرتابی رشد میکند که بارسیدن به این نواحی متوقف میشود و یا مسیرش منحرف میشود. علت بهبود سایش پوشش‌های نانو در مقایسه با پوششهای معمولی این است که به دلیل سادگی رشد ترک از مرزهای پرتابی.

 

کنده شدن ذرات ماده در اثر سایش راحتتر واقع میشود در حالی که در موردپوششهای نانوساختار به دلیل ریز بودن ترک‌ها و منحرف یا متوقف شدن آن‌ها در نواحی ذوب کامل نشده، کنده شدن جسم به سختی صورت میگیرد و مقاومت سایشی بهبودمییابد.

بکارگیری نانوتکنولوژی در افزایش راندمان سلهای خورشیدی

خورشید که به یک نیروگاه اتمی شباهت دارد، منبع شگفتانگیزی است. انرژی خورشید در اثر همجوشی هستهای بوجود میآید. درجه حرارت درون خورشید حدود ۱۵ میلیوندرجه سانتیگراد برآورد شده است، به صورتی که تن‌ها انرژی تشعشعی آن که پس از طی ۱۵۰۰۰ میلیون کیلومتر در مدت ۸ دقیقه به زمین میرسد. هزاران برابر مصرف کنونی جهاناست. میزان تابش خورشید و امکان استفاده از آن در کشوهای مختلف متفاوت است. ایران از این نظر در رده نخستین کشور‌ها قرار دارد، زیرا بنا بر محاسبات انجام شده میانگین سالیانه تابش خورشید بر هر متر مربع، ۲۲۰۰ کیلووات است. در سالیان گذشته حدود شش میلیارد دلار در جهان در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی سرمایه گذاری شده است. انرژی خورشیدی را میتوان با روشهای گوناگون به سایر انواع انرژی تبدیل کرد. یکی ازاین روشها، استفاده از سلهای خورشیدی است.

سلهای خورشیدی ابزارهایی هستند که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. در این تبدیل انرژی خورشیدی ابتدا به حرارت یا انرژی شیمیایی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل میشود. معمول‌ترین نوع سلهای خورشیدی بر اساس تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریسیته (فوتوولتائیک) بوده و ولتاژ حاصل از آن‌ها میتواند در یک مدار خارجی، جریان ایجاد کند و کار انجام دهد.

[ad_2]

لینک منبع

برق رسانی به دو روستای چم بوستان و آهو باز خوزستان

[ad_1]

به‌گزارش برق نیوز، ایوب کیانی مدیر برق شهرستان بهبهان با اعلام این خبر گفت: روستاهای چم بوستان و آهوباز به دلیل قرار گرفتن در مناطق سخت گذر تاکنون از نعمت برق بی بهره بودند که با تلاش‌های صورت گرفته و به‌رغم تعداد کم خانوارهای ساکن در این دو روستا عملیات برق‌رسانی با جدیت انجام و با موفقیت به پایان رسید.

کیانی در ادامه گفت: در عملیات برق‌رسانی به این دو روستا بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط و ۷۵۰ متر شبکه فشار ضعیف احداث و ۲ دستگاه ترانس نیز نصب شده است.

گفتنی است طرح برق‌رسانی به دو روستای چم بوستان و آهوباز از توابع شهرستان‌های بهبهان و زیدون با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

[ad_2]

لینک منبع

پایداری ولتاژ در شبکه‌های قدرت

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: با تغییر ساختار جدیدی که در سالهای اخیر در سیستمهای قدرت پدید آمده و باعث شده است که واحدهای تولیدی، توان الکتریکی هرچه بیشتری را از خطوط انتقال عبور دهند، بدین ترتیب انتظار می‌رود شاهد فروپاشی ولتاژ گسترده‌تر و بیشتر سیستم‌های قدرت باشیم. برای مثال عبور توان بیش از حد یک خط انتقال باعث افت ولتاژ بیش از حد و کاهش ظرفیت انتقال توان الکتریکی به بخش مشخصی از سیستم قدرت گردد.

پایداری ولتاژ چیست؟

تعریف IEEE از پایداری ولتاژ عبارتست از توانایی یک سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ دائمی در همه باسهای سیستم بعد از بروز اغتشاش در شرایط مشخصی از بهره برداری. اغتشاش ممکن است خروج ناگهانی یکی از تجهیزات باشد یا افزایش تدیریجی بار.

 

هنگامی که توان الکتریکی انتقالی به بار رو به افزایش است تا بتواند بار اضافه شده را تامین کند (بار ممکن است مکانیکی، حرارتی یا روشنایی باشد )، و هر دو مؤلفه یعنی توان و ولتاژ قابل کنترل بمانند، سیستم قدرت پایداری ولتاژی خواهد بود و اگر سیستم بتواند بار الکتریکی را منتقل کند و ولتاژ از دست برود سیستم ناپایدار ولتاژ است. فروپاشی ولتاژ هنگامی رخ می دهد که افزایش بار باعث غیرقابل کنترل شدن ولتاژ در ناحیه مشخصی از سیستم قدرت گردد؛ بنابراین ناپایداری ولتاژ در طبیعت خود یک پدیده ناحیه‌ای است، که میتواند بصورت فروپاشی ولتاژ کلی بدل گردد بدون هیچ پاسخ سریعی.

موضوعات پایداری ولتاژ چه هستند؟

 • آگاهی در مورد مشخصات بار که از شبکه‌های قدرت بزرگ قابل دسترسی هستند.
 •  روشهای کنترل ولتاژ در ژنراتور ها، دستگاههای کنترل توان راکتیو (مانند خازنهای موازی، راکتورها) در شبکه.
 • توانایی شبکه در انتقال قدرت، به خصوص توان راکتیو، از نظر تولید به نقاط مصرف
 • هماهنگی بین رله‌های حفاظتی و ادوات کنترل سیستم قدرت.

در هنگام بروز ناپایداری چه اتفاقاتی می‌افتد؟

ناپایداری ولتاژ اغلب هنگامی رخ می‌دهد که بروز یک خطا ظرفیت سیستم انتقال یک شبکه قدرت را کاهش می‌دهتد. پس از بروز این خطا، به سرعت بار مصرفی بارهای حساس به ولتاژ افت می‌کند آنگونه که ولتاژ افت کرد.

این کاهش بارگیری بصورت موقتی باعث می‌شود که سیستم قدترت پایدار بماند. به هر حال با گذشت زمان توان مصرفی بار‌ها افزایش خواهد یافت چرا که بسیاری از بار‌ها بصورت دستی یا اتوماتیک کنترل میشدند تا بتوانند نیازهای فیزیکی ویژه و تعیین شده‌ای را برآورده کنند و همچنین نپ ترانسفورماتورهای قدرت به گونه‌ای تغییر خواهند کرد تا بتوان ولتاژ مورد نیاز را تامین نمود با اینکه ولتاژ در سمت اولیه ترانس( ولتاژ سیستم انتقال) مقدار مطلوب را نداشته باشد و از حد مطلوب پائینتر باشد.

 

از هنگامی که بار به مقدار اولیه خود (قبل از بروز خطا) دست یافت، ممکن است سیستم قدرت وارد مرحله ناپایداری ولتاژ گردد که زمینه فروپاشی ولتاژ نیز هست. در خلال این مرحله بهره برداران (Operators) سیستم قدرت ممکن است کنترل ولتاژ و پخش بار در شبکه را از دست بدهند.

ممکن است توان راکتیو خروجی ژنراتورهای سیستم قدرت کاهش یابد تا از حرارت بیش از حد آن‌ها جلوگیری به عمل آید، این کار باعث میگردد ذخیره توان راکتیو سیستم قدرت کاهش یابد و از دست برود. از طرفی با کاهش یافتن ولتاژ موتور‌ها از حرکت باز می‌مانند که خود باعث مصرف توان راکتیو بسیاری میگردد که نهایتاً این امر فروپاشی کامل ولتاژ را در پی دارد.

چه چیزهایی باعث بروز فروپاشی ولتاژ در شبکه میگردند؟

از آنجایی که واحدهای تولیدی در صددذ انتقال توان هرچه بیشتر از خطوط انتقال هستند، وقوع فروپاشی ولتاژ محتمل‌تر است، چرا که توان راکتیو مصرفی خطهایی که بیش از حد بارگیری شده اند بیشتر است.

تجهیزاتی که بصورت پل به یکدیگر متصل هستند و همچنین موتورهای سرعت ثابت که مقدار مشخصی توان مصرف رمی کنند – حتی در مواقعی که ولتاژ کاهش می‌یابد – می‌توانند به طور موثری کاهش بار موقتی و طبیعی را که به سرعت کاهش ولتاژ شبکه رخ داده و می‌تواعث خروج در سیستم گردد را کاهش دهد. در پی انجام موارد فوق سیستم قدرت بص. رت ناپایدار درخواهد آمد (Whde Less Stable).

تغییر دهنده‌های تپ بار اثر ناپایدار کننده مشابهی دارند. برای جبران کاهش ولتاژ در اولیه سیستم، آن‌ها با افزایش نسبت سعی در نگهداشتن ولتاژ ثانویه بصورت ثابت خواهد داتش. نتیجتاً ولتاژ در اولیه سیستم در قسمت ثانویه ظاهر نخواهد شد تا زمانی که LTC (Load Top Changer) به حد نهایی خود نرسد. علاوه بر موارد فوق عمل LTC سبب برزو افزایش توان راکتیو مصرفی در اولیه یم گردد، که باعث ناپایداری ولتاژ اولیه سیستم میگردد.

ادوات FACTS مانند SVC‌ها و STAT COM‌ها می‌توانند از ظرفیت انتقال توان را با تامین ولتاژ بصورت اکتیو افزایش دهند، اما فقط برای یک نقطه. در انتهای رنج کاری، یک تجهیز FACTS بطور ناگهانی توانایی خود را در کنترل از دست می‌دهد و بصورت یک تجهیز ثابت عمل می‌کند. توان راکتیو خروجی از یک خازن ثابت با کاهش ولتاژ نیز کم می‌شود (معمولاً با توان دوم ولتاژ V^2). بدون کنترل ولتاژ راکتیو، ولتاژ خط پایدار باقی نمی‌ماند یا اینکه به نقطه‌ای که فروپاشی ولتاژ در آن رخ می‌دهد نزدیکتر می‌گردد نسبت به موقعی که کنترل ولتاژ اکتیو صورت می‌گرفت.
به عبارت ساده تر، یک فروپاشی ولتاژ هنگامی رخ می دهد که مقدار توان راکتیو قابل کنترل کافی وجود ندارد و در دسترس نیست تا بتوان توان راکتیو مورد نیاز سیستم قدرت و مصرف کننده را تامین نمود. اگر این نقصان در توان راکتیو به اندازه کافی بزرگ باشد، ولتاژ سیستم کاهش خواهد یافت تا سطحی که برگشت به حالت اولیه غیرممکن گردد.

یک عامل محرک یا آغازگر مورد نیاز است تا فروپاشی ولتاژ واقع گردد. برای مثال ممکن است یک خط انتقال که نقش کلیدی در شبکه ایفا می‌کند ممکن است به علت برزو خطا از سرویس خارج گردد. از آنجایی که خطوط باقی مانده سعی در انتقال و جبران توان اکتیو و راکتیو مورد نیاز دارند، کمبود توان راکتیو بیشتر شده و ولتاژ سطح پایینتری را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنان که کمبود توان راکتیو افزایش یابد، کاهش سطح ولتاژ بیشتر شده و خطوط بیشتری شامل خطا میشوند. در این شرایط بروز فروپاشی ولتاژ ناحیه‌ای یا کلی امری طبیعی است.

آیا انواع مختلفی از فروپاشی ولتاژ وجود دارد؟

– فروپاشی ولتاژ در درازمدت: این نوع فروپاشی هنگامی رخ می‌دهد که ژنراتور‌ها و تولید کننده‌های توان الکتریکی از منابع بار بسیار دور هستند و خطوط انتقال به میزان زیاید بارگیری میشدند و سیستم نمی‌تواند ولتاژ قابل قبول را در منابع بار ارایه دهد. هنگامی که سیستم نمی‌تواند مقدار کافی توان راکتیو به منطقه بار انتقال دهد، برای مثال، وقتی با کاهش تولید با انتقال مواجه هستیم فروپاشی ولتاژ می‌تواند حادث گردد. ممکن است بروز این فروپاشی ولتاژ از چند دقیقه تا چند ساعت به طول بینجامد.

– فروپاشی ولتاژ کلاسیک: این مورد هنگامی رخ می‌دهد که در یک سیستم قدرت بهم پیوسته با تولید پراکند. یک خطا باعث جدا شدن سیستم گردد و سیستم قدرت دارای ذخیره توان راکتیو کافی نباشد تا بتواند نیازهای سیستم و بار مصرف کنندگان را تامین کند. هر چقدر کمبود توان راکتیو بیشتر باشد کاهش ولتاژ نیز بیشتر خواهد بود. نهایتاً ولتاژ به نقطه‌ای می‌رسد که بازگشت به حالت اولیه امکان پذیر نیم باشد و سیستم دچار فروپاشی میگردد. این واقعه می‌تواند بین ۱ تا ۵ دقیقه بعد از بروز خطا رخ دهد.

– فروپاشی ولتاژ گذرا: دو دسته فروپاشی در این قسمت وجود دارد، اما هر دو کمتر از ۱۵ ثانیه بعد از بروز اغتشاش رخ می‌دهند. فروپاشی ولتاژ سریع می‌تواند توام با کاهش سنکرونیزم باشد یا اینکه فروپاشی هنگامی رخ یم دهد که تعداد زیادی از موتور‌ها با هم از کار بیفتند و بخواهیم همه را با هم دوباره به راه بیاندازیم. این مورد می‌تواند منجر به مصرف توان راکتیو زیاید گردد و فروپاشی ولتاژ را در پی دارد.

تفاوت فروپاشی ولتاژ ناپایداری حالت ماندگار کلاسیک در چیست؟

با توجه به آنچه که تا اینجا گفته شد فروپاشی ولتاژ از کاهش یافتن دامنه بصورت دینامیکی نشأت می‌گیرد، اما متغیرهای دیگری از سیستم قدرت را نیز شامل میگردد. برای مثال زوایای ماشین نیز در فروپاشی شامل هتسند؛ بنابراین تفاوت دقیقی نمیتوان بین فروپاشی ولتاژ و اغتشاشات ناپایدار ساز زاویه یا کاهش پایداری حالت دائمی قایل شد، همچنین همه فروپاشی‌ها نسبت‌های مختلفی از پایداری ولتاژ و ناپایداری زاویه را در خود دارند. به خاطر داشته باشید که در بسیاری از فروپاشی‌های ولتاژ ناهماهنگی بین توان اکتیو و زاویهتوان راکتیو و کاهش دامنه ولتاژ در شرایط بارگیری بی شاز حد برزو می‌کند.

تفاوت فروپاشی ولتاژ و ناپایداری کلاسیک حالت دائمی موارد مورد تاکید زیر است:
بحث پیرامون فروپاشیدگی ولتاژ شامل بار و دامنه ولتاژ میشود در حالی که بحث پیرامون ناپایداری کلاسیک حالت دائمی روی ژنراتور‌ها و زاویه‌ها متمرکز میشود. همچنین فروپاشیدگی ولتاژ اغلب شامل دینامیک از نوع طولانی تری است و اثرات تغییرات پیوسته مانند افزایش بار بعلاوه اتفاقات گسسته مانند خروج یک خط می‌باشد.

نقش توان راکتیو در فروپاشی ولتاژ چیست؟

درست است که فروپاشی ولتاژ یک ناپایداری است که شامل بسیاری از مولفه‌های سیستم قدرت و متغیرهاشان میگردد، اما بصورت نوعی با تامین نشدن توان راکتیو که نتیجه موارد زیر است مرتبط می‌باشد.

 •  محدودیت در امر تولید توان راکتیو ( محدودیت‌های ژنراتور)
 •  محدودیت در امر انتقال توان راکتیو (تلفات توان راکتیو با بارگیری بیشتر از خظ افزایش می‌یابد) اگر بارگیری از خظ زیاد شود مقدار زیادی از توان راکتیو ورودی خط که باید در بار مصرف گردد مورد مصرف توسط خط قرار می‌گیرد برای اینکه تلفات اضافی خط را جبران کند و افت ولتاژ در طول خط نیز افزایش می‌یابد.
 •  افزایش بار راکتیو: میزان مصرف توان راکتیو با افزایش بار افزایش می‌یابد، اگر موتور‌ها از حرکت باز ایستند یا تغییری در ترکیب بار بوجود اید مانند گرما، رطوبت هوا که توسط کمپرسورهای دستگاههای هواساز جبران شدند.
 •  کاهش توان راکتیو شارژ خطوط انتقال با کاهش ولتاژ.

آیا ممکن است بتوان ناپایداری ولتاژ را پیشبینی کرد؟

بلی. دو دسته نرم افزار کامپیوتری وجود دارد که م. تواند پایداری ولتاژ سیستمهای قدذرت بزرگ را تجزیه و تحلیل – و پیشگویی – کنند. پایه و اساس آن‌ها بر پخش بار تکتیو و راکتیو حالت دائمی قرار دارد، دسته دوم نیز مبتنی بر شبیه سازی تغییرات زمانی (Time-variung simulation) هستند. علاوه بر موارد فوف روشهای ریاضی نیز وجود دارند که شامل منحنی‌های V-Q و P-V، تحلیل به روش modal و همچنین اندیسهای کارایی (Performance indice) هستند.

– تحلیل بوسیله پخش بار:


با اینکه پایداری ولتاژ امری دینامیکی است، تحلیل پخش بار (حالت دائمی)، که روشی ساده‌تر و دارای محاسبات کمتری نسبت بخ اتحلیل متغیر زمانی است، بسیار ارزشمند است. تحلیلی پخش بار مختص زمانی است که مقدار بسیار زیادی از بار بصورت غیر موتوری است. این روش در مطالعات وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد هنگامی که محدوده‌های پایداری ولتاژ برای حالت‌های قبل و بعد از بروز خطا باید تعیین گردند. همچنین این روش بطور موفقیت آمیزی در عیب یابی اتفاقات به وقوع پیوسته سیستم‌های قدرت واقعی بکار رفتهد است. در پی برزو یک خطا، یا در خلال افزایش بار، تحلیل پخش بار تصویر لحظه‌ای از سیستم قدرت را شبیه سازی می‌کند. این روش تحلیل برای بازه‌های زمانی که در ذیل آورده یم شود دارای معنی خواهد بود:

-۱۰ تا ۳۰  ثانیه بعد از وقوع خطا: سیستم بطور نسبی ساکن خواهد شد تا نوسانات از بین بروند. کنترل تغییر دهئنده‌های تپا زیر بار، محدود کردن فوق تحریک و کنترل تولید خودکار آنچنان مهم نیستند. بار‌ها نسبت به ولتاژ حساس هستند.
– ۲ تا ۵ دقیقه بعد از بروز خطا: ممکن است تغییر تپ زیر بار تکمیل شده باشد. رگولاسیون صورت گرفته توسط تپ صنچر در نزدیکی بار‌ها ترمیم بارهای حساس نسبت به ولتاژ را در پی دارد. جریان میدان ژنراتور‌ها ممکن است تا حداقل خود کاهش یابد. کنترل تولید خودکار (AGC: Automatic Generation Control) کامل می‌شود اگر نامتعادلی بار زیاد نباشد.
– ۵ دقیقه یا بیشتر بعد از بروز خطا: بار احیا شده که اکنون از افت ولتاژ آسیب دیده توسط کنترل کننده‌های ترموستاتیک بازسازی میشود. کنترل تولید خودکار، دوباره برنامه ریزی تولید و پخش بار اقتصادی و همچنین دستورالعمل راه اندازی مجدد بهره برداری نیز در این مرحله باید اجرا گردند.

– تحلیل بوسیله متغیرهای زمانی:
برنامه‌های پایداری گذرا و همچنین برنامه‌های طویل المدت یات میان مدت را می‌توان برای تحلیل متغیر زمانی بکار برد. کاربردهای ممکن برای بکار بردن این روش تحلیل عبارتند از:
· هماهنگ کردم زمتانی تجهیزات: هنگامی که بازه‌های زمانی با یکدیگر همپوشانی دارند به عنوان مثال سیستم تحریک ژنراتور و کنترل گاورنر، طرح‌های حفاظتی پیچیده و مخصوص، SVC ها، تغییرات بار ناشی از تغییرات فرکانس و ولتاژ (مانند آنچه در مورد موتورهای القایی و دستگاههای تهویه مطبوع گفته شد) و همچنین لود شدینگ تحت ولتاژ کمتر.

 •  شناختن و آشکارسازی هرچه بیشتر پدیده و ممانعت از بکار بردن تجهیزات اضافی: مدل سازی دامه زمانی تاکید بیشتری بر تحلیل‌های دقیقتر و مدل سازی دقیقتر دارد.
 •  تاکید بر کاهش تحلیل‌های استاتیک با محاسبات پیچیده.
 • بهبود کیفیت شبیه سازی: به خصوص در نزدیکی مرزهای پایداری.
 • شبیه سازی وقایع دینامیکی سریع مرتبط با فاز‌ها و مراحل نهایی فروپاشی ولتاژ
 •  تهیه و ارایه میزان کارایی سیستم با به کار بردن نمودارهای زمانی که میزان پایداری ولتاژ را نشان می‌دهند.

برای کسب بینش مضاعف نسبت به مکانیزم ناپایداری ولتاژ، مهندسان می‌توانند تحلیل مقادیر وزنی را در نقاط متعددی برای سنجش میزان ناپایداری ولتاژ بکار ببرند. برای مثال مقادیر ویژه یک سیستم خطی سازی شده می‌توانند محاسبه شوند تا بتوانند تصاویر لحظه‌ای پس از فروشناندن حالت گذرا را نشان دهند.

مقادیر ویژه بریا نشان دادن دوباره تنزل کردن نرخ پادیاری ولتاژ در هنگام تغییر تپ پیوسته نیز بکار می‌روند و محاسبه می‌شوند. (این مورد برای سیستم‌های قدرت واقعی کاربرد آنچنانی ندارند). به هر حال، تحلیل مقادیر ویژه یا هر نوع تحلیل که مربوط به سیستم‌های هطی سازی شده می‌باشد می‌تواند گاهی اوقات منجر به برزو خطا در مورد حس کردن مقدار ایمنی گردد چرا که آستانه‌های پایداری همیشه تحت تأثیر عناصر غیرخطی هستند مانند ژنراتورها، ادوات FACTS یا تغییر دهنده‌های تپ زیر بار که می‌توانند به نهایت مقدار عملیاتی خود برسند. علت این امر این است که تحلیل مقادیر ویژه یا هر نوع تحلیل رمبوط به سیستمهای خطی سازی شده فقط هنگامی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد که شرایط سیستم حول یک نقطه کار ثابت تغییر می‌کند و تحت تغییرات و اغتشاشات کوچکی قرار دارد و می‌توان معادلاتا سیستم‌های غیر خطی را در حول آن‌ها خطی سازی نمود. ناآگاهی نسبت به هناصر غیرخطی دینامیکی سیستم، مخصوصاً در حوالی فروپاشیدگی ولتاژ می‌تواند منجر به نتایج غلط و تصمیم گیری هیا اشتباه شود.

– به کار بردن منحنی‌های P-V و V-Q
منحنی‌های V-Q که اسان‌ترین ابزار برای تحلیل پایداری ولتاژ هستند به مهندسان اجازه می‌دهند تا مقاومت سیستم را با اضافه کردن بار راکتیو بسنجند.

[ad_2]

لینک منبع

آگهی‌های استخدام برق ۳۱ تیرماه ۹۶

[ad_1]

کارمند فروش با مدرک لیسانس برق و ابزاردقیق و کنترل دو سال سابقه مرتبط با فروش تجهیزات ابزاردقیق نفت و گاز (فلومتر-ترانسمیتر) تسلط به زبان انگلیسی روابط عمومی بالا ساکن تهران رزومه: emp@nikaansanat.com
۸۹۷۸۳۸۳۰

شرکت تازه تاسیس – به تعدادی کارآموز جهت مستند سازی کلاسهای آموزشی نیازمندیم – ترجیحا آشنا به ورد و اکسل و زبان اعلام آمادگی از طریق ایمیل TEHRANSEFARESH@GMAIL.COM یا تلگرام @MAHDIAB۱۳۹۶،
۰۹۱۹۵۸۸۱۲۲۸
 

مهندس الکترونیک مسلط به VHDL و با تجربه پیاده‌سازی سیستم‌های DSP و مهندس مخابرات سیستم مسلط به پردازش سیگنال
dsp.telecom.co @gmail.com

* مهندس برق و مکانیک * , با پروانه ارشد پایه ۱ و ۳، جهت شرکت حقوقی نیازمندیم
۴۴۹۶۸۹۷۶

* مهندس برق و مکانیک * , دارای پروانه نظام مهندسی، پایه ۳ جهت مدیر عاملی
شرکت حقوقی ۴۴۹۶۸۹۷۶

مهندس برق کنترل (آقا) , دانشگاه‎دولتی شرکت کنترل، و ابزار دقیق (غرب تهران)
kiancontrols@gmail.com

مهندس برق آقا، آشنا با تاسیسات برقی و، سیستمهای جریان ضعیف جهت کار، دردفترونظارت پروژه نیازمندیم
۸۸۹۲۶۴۰۱ gmail.com @radpayatadbir.co

شرکت طراحی مهندسی، فارغ التحصیل کامپیوتر، , الکترونیک و مخابرات جهت، دستیار مدیرعامل درامور، اجرایی و بازرگانی و فنی
gmail.com @assist.job.vacancy

مهندس برق پایه ۱، دارای پروانه طراحی و نظارت، جهت شرکت حقوقی
۳ و ۶۶۵۵۰۱۳۲

مهندس الکترونیک / کامپیوتر، مسلط به C. جهت میکروکنترلر ARM , کارشناس آرندی تجهیزات پزشکی
cv@ehyadarman.com

کاردانی یا کارشناسی برق، الکترونیک، قدرت، کنترل، جهت اجرای پروژه‌های صنعتی
۶۶۹۴۸۴۱۴

مهندسین دارای، پروانه اشتغال نظام مهندسی، در تمامی پایه‌ها و رشته‌ها
۸۸۹۹۲۱۳۸ ـ. ۸۸۹۹۴۳۵۶

فارغ التحصیلان رشته برق، مسلط به نرم افزارهای مربوطه، با حقوق مکفی + بیمه
۶۶۹۵۵۵۴۸

لیسانس مخابرات، و یا برق، الکترونیک (خانم) , با ۲ سال سابقه، ارسال رزومه:
gmail. com @ factory ۱۳۹۴ فاکس: ۶۶۱۸۶۷۵۴
 

کارشناس الکترونیک، مسلط به طراحی با FPGA , و برنامه نویسی VHDL
jobs@rahgozin.com

مهندسین پایه یک برق، جهت همکاری، با شرکت مشاور
۰۹۱۲۵۲۶۲۳۸۷

شرکت طراحی مهندسی، ازفارغ التحصیلان دانشگاههای، شریف، تهران، خواجه نصیر، علم، وصنعت وامیرکبیردررشته‌های، الکترونیک وکامپیوتردرزمینه، برنامه نویسی#C والکترونیک، دیجیتال دعوت به همکاری مینماید
gmail.com @elit.job.vacancy تلفکس ۴۴۲۰۳۹۶۸

مهندس برق پایه ۱، پروانه طراحی و نظارت، جهت شرکت حقوقی
۲ – ۷۷۱۳۱۳۰۱

استخدام کارشناس فنی، لیسانس برق الکترونیک آقا، با سابقه کار نیازمندیم
۸۸۸۰۰۸۴۴ ـ. ۸۸۹۴۷۱۷۵

کارشناس برق، باحداقل ۵ سال سابقه کار، در زمینه اعلام، و اطفاء حریق، جهت شرکت نارفوم کار، پروژه ایران مال، نیازمندیم , b.ebdali@narfoamkar
۴۴۷۵۳۱۷۶ ir.

کارشناس فروش , (الکترونیک و یا کنترل) , با حداقل ۲ سال سابقه، جهت کار در، یک شرکت معتبر مهندسی، در حوزه اسکادا، ارسال رزومه از طریق ایمیل:
shariftarasheh.com job@

دعوت از مهندسین، برق و معماری پایه ۱ و ۳، جهت شرکت حقوقی
۸۸۸۹۵۱۲۴

خانم با مدرک، مهندسی برق – الکترونیک، آشنا با تجهیزات برق مسکونی، حداقل ۱ سال سابقه، محدوده چیتگر
hr@opark.ir ۴۴۷۳۸۱۱۹

بازاریاب و کارشناس فروش، خانم و آقا، بامدرک مهندسی برق قدرت
ارسال رزومه ۰۹۱۲۵۸۷۱۳۴۲

 

کارشناس خرید، شرکت معتبر پیمانکاری، استخدام می‌نماید: , – مسلط به زبان انگلیسی , – مسلط به امورخرید، تجهیزات برقی , – حداقل ۳ سال سابقه، کار مفیدو مرتبط
outlook.com @job-mehr- ۹۲

کارشناس فیزیک، یا کارشناس برق، جهت کنترل کیفیت یکواحد، تولیدی صنعتی در محدوده، پاکدشت نیازمندیم، پایه‎حقوق ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ تومان
۵۶۴۵۶۲۶۸

مهندس خانم، مکانیک – برق – معماری، پاره وقت جهت پروژه عمرانی
۰۹۱۲۱۸۵۸۳۹۹

 

 

کاردانی و کارشناسی برق و، الکترونیک و مخابرات نیمه و، تمام وقت آقازیر ۳۵ سال نیازمندیم
۸۸۱۹۹۱۷۲

 

به تعدادی مهندس، آشنا به نرم افزارهای , Matlab , ads , جهت کاردر دفتر پژوهشی، نیازمندیم،
۶۶۴۰۳۸۹۴

 

کارشناس برق، مسلط به نرم افزار ABB , با حداقل ۵ سال سابقه کار، مسلط به زبان انگلیسی ,
resume@nedaco.com
 

مهندس برق پایه ارشد، دارای پروانه طراحی و نظارت، جهت شرکت حقوقی
۰۹۳۶۲۹۱۸۷۲۰

دانشجو یا فارغ التحصیل ارشد، برق آشنا به طراحی الکترونیک- , قدرت به صورت پاره وقت نیازمندیم
۴۴۶۱۱۸۰۳

یک شرکت تولیدی و صنعتی، خودرو در شرق تهران، جهت تکمیل کادر، کنترل کیفیت خود نیاز به، بازرس کنترل کیفی دارد , employment.pm۱۳۹۵ @ , gmail.com
تلفن: ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس: ۷۷۳۲۹۱۶۴

 

کارشناس برق، مسلط به ++C و AVR و ARM , ترجیحا خانم
projandco@gmail.com

 

شرکت تکاپو طب، به منظور تکمیل نیروی، انسانی خود در بخش، پشتیبانی و خدمات پس از، فروش اقدام به استخدام، می‌نماید: , – فارغ التحصیل رشته، الکترونیک یا تجهیزات، پزشکی (مرد) , -تسلط کامل به زبان انگلیسی , – آشنایی به تجهیزات، تصویربرداری و آزمایشگاهی، لطفا در صورت تمایل به، همکاری رزومه کاری خود را، به آدرس الکترونیکی ذیل، ارسال فرمائید.
yahoo.com @HR_Takapoteb

 

پژوهشگرحرفه‌ای باحقوق مکفی , (برق – عمران – کامپیوتر) , جهت موسسه علمی پژوهشی
۰۹۱۹۷۴۴۸۴۴۹

دیپلم-فوق دیپلم-کارشناس، جهت تکنسین فنی شرکت مهندسی، دارندگان موتورامتیازبیشتری دارند
۸۸۸۴۰۵۹۳

 

به یکنفر نیروی فنی یا، تکنسین آشنا به برق حداقل، دیپلم حتی‎بدون ‏سابقه نیازمندیم
۵۶۳۷۸۰۵۱

 

به ۳ نفر بازنشسته، در رشته‌های مکانیک، الکترومکانیک، تاسیسات، راه و ساختمان و عمران، برق قدرت، الکترونیک، ابزاردقیق، ایمنی HSE , باسابقه کارحداقل ۱۰ سال، از شرکت مهندسی مشاور، رتبه دار جهت رتبه بندی، نیازمندیم. ارائه گواهی، اشتغال به کار لازم میباشد , (داخلی ۳۰۷ و ۳۰۹)
۵ – ۲۶۶۴۵۷۰۰

 

تکنسین برق صنعتی، شرکت معتبر مهندسی جهت، کارخانه خود واقع در رباط کریم، استخدام می‌نماید: , – مسلط به مونتاژ تابلوهای، برق و کنترل , – حداقل ۲ سال سابقه، کار مفید و مرتبط
job.ind@hotmail.com

 

 

تکنسین فنی برق آشنابه جوش، وکار با اینورتر جهت تیم نصب، دربهای اتوماتیک، ساکن غرب تهران
۶۶۱۵۳۱۶۱

 

تکنسین برق فشار متوسط، برق صنعتی، تکنسین برودتی، و تکنسین موتورخانه نیازمندیم
۰۹۱۲۰۶۰۹۴۱۸

[ad_2]

لینک منبع

خازن‌های اصلاح ضریب قدرت سیلندری

[ad_1]

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: این خازن‌ها جهت جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت (ضریب توان) در شبکه‌های توزیع فشار ضعیف بکار برده می‌شوند.

 مشخصات فنی این خازن‌ها مطابق با استاندارد بین المللی IEC ۶۰۸۳۱، ۱ & ۲ می‌باشد و در بدنه‌های آلومینیومی و به شکل استوانه‌ای تولید می‌گردند.

موارد کاربرد آن‌ها در بانکهای خازنی اتوماتیک و یا نصب ثابت روی الکتروموتورها، ترانسفورماتورها، پمپ چاه‌های کشاورزی، مراکز صنعتی و … به روش گروهی و یا انفرادی می‌باشد.
 این نوع خازن‌ها بصورت تک فاز و سه فاز در ولتاژ‌ها و توان‌های مختلف عرضه می‌گردند.

 

خازن‌های اصلاح ضریب قدرت سیلندری 

[ad_2]

لینک منبع